Organize perakendenin Haziran tablosu

30 Temmuz 2012 Pazartesi

AMPD Perakende Endeksi sonuçlarına göre organize perakende sektörü ciroları Haziran ayında aylık bazda yüzde 13 arttı. Haziran ayında cirolardaki 12 aylık büyüme ise yüzde 7 oldu. 2011 yılında Haziran ayı yıllık ciro gelişimi yüzde 5 olmuştu

organize-perakendenin-haziran-tablosu

 

CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Haziran döneminde bir önceki aya göre yüzde 4,6 değer kazanarak 96,32 seviyesine geldi. Endeks bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,5 aşağıda bulunuyor. CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi Haziran döneminde yüzde 4,1 artarak 90,31 değerine geliyor. Geçtiğimiz yılın son aylarında sert düşüş gösteren endeks bu yılın Şubat ayından sonra 90-96 arası bir banda oturarak dalgalanma gösteriyor. Tüketici güveninde geçtiğimiz yılın sonunda yaşanan düşüş bu yılın ilk çeyreğinde büyümeyi önemli oranda yavaşlatmış görünüyor. Endekste Şubat ayından sonra gözlenen toparlanma ise yılın ikinci çeyreğindeki büyümenin ilk çeyreğe göre daha iyi olacağına işaret ediyor. 
 
CNBC-e Tüketim Endeksi Haziran döneminde bir önceki aya göre yüzde 2 artış göstererek 207,68 değerini aldı. Aynı dönemde mevsimsel olarak düzeltilmiş endeks ise yüzde 1,03 değer artışıyla 135,91 seviyesine ulaştı. Sektörel bazda baktığımızda aylık bazda artışta temel olarak gıda, ev eşyası, otel, lokanta ve eğlence gibi sektörleri görülüyor. Söz konusu sektörler mevsimsel olarak zaten artış beklenen sektörler.  
 
TEPE, Haziran’da hem geçen yıla hem de geçen aya göre düştü. Geçen yılın aynı dönemine göre ve geçmiş 3 aya göre bugünün iş hacmindeki toparlanma algısı düşmeye devam etti. Geçen yıla göre satış, sipariş ve istihdam beklentilerinde de düşüş oldu. AB’de perakende güveni ise geçen aya göre yükseldi. Ocak ayından bu yana sıfırın altında değer alan TEPE, Haziran’da da sıfırın altında 6,7 değerini aldı. Mayıs’ta yükselen TEPE Haziran’da yine düştü. TEPE bir önceki aya göre 3,3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 10,1 puan düştü.
 
Perakende sektörü ciroları Haziran ayında, gelişimini hızlandırarak 2011 yılı aynı dönemindeki artış oranının önüne geçti. Ancak, Tepav Perakende Endeksi, perakendecilerin beklentilerinin düşük olduğunu gösteriyor.
 
Gıda ve gıda dışı cirolar
Organize gıda perakendesi cirolarında Haziran’da aylık yüzde 5, yıllık yüzde 3 artış oldu. Gıda dışında ise aylık yüzde 23 ve yıllık yüzde 13 artış yaşandı. 2011 yılı aynı döneminde yıllık büyüme yüzde 12 düzeyinde gerçekleşmişti. Hazır giyim alt kırılımında, cirolar aylık yüzde 27 arttı. Yıllık bazda ise cironun yüzde 15 arttığı görüldü. 2011 yılında da bu oran yüzde 15 olmuştu.
 
Toplam cirolardaki yıllık yüzde 7 oranındaki artış, ağırlıklı olarak gıda dışı perakendeden kaynaklı görünüyor. Ayrıca Haziran ayındaki aylık hızlı artışın özellikle hazır giyim ağırlıklı olduğu görülüyor. İstanbul Shopping Fest’in özellikle İstanbul’daki perakende cirolarına olumlu etkisi, endekste de kendisini gösteriyor. 
 
Metrekare endeksi
Organize perakende sektörünün satış alanı metrekareleri, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 10 artış gösterdi. 2011’in aynı döneminde yıllık artış oranı yüzde 15 olmuştu. Mağaza sayıları ise, aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 10 arttı. Türkiye’de 2012 ilk yarıyılı itibarıyla faal AVM sayısı 313’e çıktı, AVM’lerdeki kiralanabilir metrekare 8 milyona ulaştı. 
 
Gıda ve gıda dışı metrekareleri
Gıda metrekaresi gelişimine bakıldığında, Haziran itibarıyla metrekarelerde aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 9 oranında artış görülüyor. Mağaza sayıları ise yıllık bazda yüzde 13 artış gösterdi. Gıda dışı perakendede aylık bazda metrekarelerde yüzde 1 artış olurken, yıllık bazda yüzde 12 artış oldu. Mağaza sayılarında ise yıllık yüzde 8 artış oldu. Hazır giyim alt kırılımında ise metrekareler aylık bazda yüzde 1 atarken, yıllık bazda yüzde 14 arttı. Mağaza sayıları ise yıllık yüzde 8 arttı.  
  
2012 yılının ilk yarısında organize perakende sektörü mağaza yatırımlarına devam ediyor. Yıllık bazdaki artışlar incelendiğinde, yaz aylarına girilmesiyle Haziran ayında geçen yıla göre özellikle gıda dışında bir yavaşlama görülüyor. 
 
Metrekare başına cirolar
Organize perakende sektörü metrekare başına ciro performansı, Haziran’da aylık yüzde 10, geçen yıl aynı aya göre ise yüzde 11 iyileştiği görüldü.
 
Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolar
Haziran ayında alt sektörler bazında incelendiğinde, gıda perakendeciliğinde aylık 3 ve geçen yıl Haziran’a göre yüzde 10 artış görüldü. Gıda dışı perakendede ise metrekare başına cirolar aylık bazda yüzde 19 artarken, geçen yıl aynı döneme göre de yüzde 13 yükseldi. Hazır giyim perakendesinde aylık yüzde 24,  yıllık bazda ise yüzde 4 artış yaşandı. 
 
Haziran ayında metrekare artışına göre daha hızlı artan cirolar, metrekare verimliliğini önemli ölçüde artırdı. Özellikle gıda dışı perakendedeki hızlı ciro artışları, verimlilik artışını da beraberinde getirdi. 
  
Sektör istihdamı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşsizlik oranını yüzde 9 olarak açıkladı. Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 212 bin kişi azalarak 2 milyon 425 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,2 puanlık azalışla yüzde 10,7, kırsal yerlerde ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 5,6 oldu. Organize perakende sektörü istihdamında ise Haziran’da aylık yüzde 2 artış görülürken yıllık bazda yüzde 8 artış sağlandı.
 
Gıda ve gıda dışı perakendede istihdam
Gıda perakendeciliği istihdamında aylık bazda yüzde 1, yıllık bazdaysa yüzde 14 artış oldu. Gıda dışı perakendesinde ise aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda da yüzde 7 artış gerçekleşti. Hazır giyim perakendesi istihdamı da aylık yüzde 2, yıllık yüzde 6 artış gösterdi. Perakende sektörü, Haziran ayında da istikrarlı bir şekilde istihdamını artırmayı sürdürdü. Özellikle gıda kategorisindeki hızlı artış sektör istihdamındaki yükselişi tetikledi. 
 
Fiş sayıları
Organize perakende sektörü fiş sayılarında, aylık yüzde 6, yıllık bazda yüzde 7 artış kaydedildi.
   
Gıda ve gıda dışı fiş sayısı
Gıda perakendesinde fiş sayısında aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 6 artış oldu. Gıda dışında ise aylık yüzde 19 ve yıllık olarak yüzde 9 artış görüldü. Hazır giyim perakendeciliğinde ise fiş sayısı aylık yüzde 29, yıllık yüzde 13 artı. Haziran ayında ciroda yaşanan artışlara paralel bir şekilde fiş sayısı da hızlı bir artış gösterdi. Özellikle hazır giyim kategorisindeki fiş sayısı artışı, ciro artışı ile paralel bir seyir izledi.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri