Perakende Sektöründe Yazılım (II)

27 Kasım 2007 Salı

Doğru teknolojinin kullanımı verimliliğin yükseltilmesinde ve farklılığın yaratılmasında büyük avantaj sağlıyor

perakende-sektorunde-yazilim-ii
Obase / Dr. Bülent Dal Genel Müdür Obase, sektörün en önemli oyuncularından biri. Kuruluşunuzdan bugüne gelene kadar ki süreçten ve fark yaratan uygulamalarınızdan bahseder misiniz? Obase, detay verilere sahip firmalara karar destek çözümleri üretmek amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Perakende sektörüne yönelik olarak mal tedariğinden, tüketiciye çeşitli satış kanalları ile ürünlerin sunulması sürecinin tamamını otomasyona geçiren ve otomasyona geçen yapı üzerine inşa edilmiş bir karar destek sistemi ile bu perakende tedarik zincirinin yönetilmesini sağlayan çözümler sunmaktadır.Obasein ana vizyonu ilk günlerden beri faaliyet konusu olarak seçtiği alanlarda, kendi yarattığı değer ile lider konumda olmaktı. Şu anda hem perakende sektörü çözümleri, hem de veri ambarı çözümleri ile Türkiyede lider konumda bulunmaktadır. Obasei sektörde farklılaştıran en önemli ayrıcalık, çözümlerimizin önde gelen perakendecilerle yapılan projelerin ve dünya genelinde gerçekleştirdiğimiz sektörel Ar-Ge çalışmalarının ışığında tamamen perakendecilere özel ve perakende sektörünün içinden çıkmış ve gelişmiş olmasıdır. Çözümlerimizin içerisinde artık ilim haline gelmiş perakendeciliğe özgün sofistike iş akışları ve bu sofistikasyona rağmen perakendecilikteki dinamizme uygun kolay kullanım ve esneklikle cevap veren modül ve uygulamalar yer almaktadır. Obase perakendecilik uygulamaları açık mimariye dayalı, platform bağımsız, farklı kullanıcı ihtiyaçları ile veri hacimlerine ölçeklenebilen çözümler sunmaktadır. Obasein perakendecilik sektörüne yönelik olarak sunduğu çözüm ve uygulamalar hem kurumsal hem de kobi profilinde farklı büyüklükte ve iş akışındaki firmaların mal tedariğinden, ürünlerin farklı kanallardan tüketiciye sunulmasına kadar olan tedarik/talep zincirindeki iş süreçlerinin otomasyona geçirilmesini sağlamaktadır. Kurulan otomasyon sistemi üzerinden oluşan sağlıklı veriler Obasein perakendecilik sektörüne özgü olarak geliştirdiği karar destek ve iş zekası sistemi ile iş yapma süreçlerinde bilgiye ihtiyaç duyan tüm çalışanlara hizmet vermektedir. Mağazacılık yönetim sistemi uygulamalarınızdan bahseder misiniz? Obase Mağazacılık Yönetim Sistemi Uygulamaları, işletme kültürüne uygun; ortak disiplinin sağlanmasına yönelik olarak, operasyonel süreçlerin otomasyonunu ve yönetimini kolaylaştırmak için, parametrik yapıda tasarlanmıştır. Değişik yapıdaki mağazalar ve depolar zincirinde bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, belirli bir teknolojik iletişim altyapısı sağlanarak, merkezi bir altyapıda da çalışabilmektedir. Ar-Ge çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Teknolojiyi yakından takip eden Obasei, ciddi anlamda Ar-Ge yaparak, dünyadaki gelişmelerin Türkiyeye getirilmesinde ve Türkiyede kendi özgün yatırımlarıyla çözümlerini yaratmada ve geliştirmede ciddi çaba sarfeden bir firma olarak konumlandırmak yanlış olmaz. Bu doğrultuda pek çok çalışma ve araştırma da halen devam etmektedir. 2005 yılı sonu itibarı ile 11 yıldır iş ortağı olduğumuz Oracleın Retek ve Profit Logic ürünleri çerçevesinde başlattığımız iş ortaklığı ile kurumsal perakendecilere yönelik çok daha geniş çerçevede çözüm sunmaya başlamış bulunmaktayız. Bu iş ortaklığı ile özellikle Merchandising Planing, Talep Planlama ve Fiyat Optimizasyonu konularında yurt dışında birçok lider perakendeciye önemli kar ve ciro artışı sağlamış, ispatlanmış deneyimleri Türkiyeye özelleştirerek uygulamayı planlıyoruz. Perakendeciler için geliştirmiş olduğumuz çözümlerimizi Perakende ERP Çözümleri ve Akıllı E-İş Çözümleri olmak üzere iki kategoriye ayırabiliriz. Kurumsal mağazacılık yönetimi adına ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Kurumsal Mağazacılık Yönetim Sistemi, değişik yapıda ve çeşitli noktalarda hizmet veren işletmelerde, tedarikçiden müşteriye uzanan operasyonel süreçte tüm kademelerde çözüm sunmaktadır. Yalnızca mağazacılık sektöründe hizmet vermek üzere 1995 yılından bu yana geliştirilen yazılım modüllerinin bütünü olan Kurumsal Mağazacılık Yönetim Sistemi, birçok farklı kategorideki mağaza formatı, yönetim anlayışları ve ülke disiplinleri üzerinde başarılı tecrübelere sahiptir.Kurumsal Mazağazacılık Yönetim Sistemi, işletme kültürüne uygun ortak disiplinin sağlanmasına yönelik olarak, operasyonel süreçlerin otomasyonunu ve yönetimini kolaylaştırmak için, parametrik yapıda tasarlandı. Değişik yapıdaki mağazalar ve depolar zincirinde bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, belirli bir teknolojik iletişim air altyapıda da çalışabilmekte. ları (üretici, tedarikçi, lojistik, tüketici, medya ve iş ortakları) tarafından kullanılabilir. Bilgi olarak paylaşılabilmesi sağlanır. XPOS: XPOS, esnek, parametrik ve ölçeklenebilir bir satış noktası sistemidir. Her ölçekteki mağaza zinciriş noktalarındaki değişik kategorilerdeki müşterilerinizin çeşitli alışverişlerde yer alan promosyon kombinasyonlarına cevap verebilmenizi sağlar. XPOS Obase Kurumsal Mağazacılık Yönetim Sistemi, MAYSİS, CRM ve B2B ürünleri ile entegre çalışabilir. Sistemin altyapısı, Obase harici uygulamalar ve çevre birimler ile kolayca bütünleşme imkanı da sağlar. Veri ambarı uygulama ve geliştirme alanında Türkiyenin en deneyimli ekibini bünyesinde barındıran Obase; işletmelerin detay bazındaki verilerin, stratejik karar verme ve operasyonel yönetim noktalarında doğru ve faydalı olarak kullanabilmelerine yönelik ürün ve çözümler sağlanmaktadır. Obase veri ambarı çözümünde, sorgu ve analizler yalnızca bir internet tarayıcı yazılımıyla zahmetsizce yapılabilmekte. Bunun yanında, akıllı uyarı mekanizmaları sayesinde gerekli bilgi ve raporlar, ihtiyaç duyulan her an e-mail, GSM, faks, PDA vb.aracılığı ile de gerek saha ekibinize, gerek müşterinize, gerek ilgili kişilere kolaylıkla gönderilebiliyoruz. Bilgi akışını otomasyona geçirmek, tedarik zincirinde başarıya ulaşmakta önemli bir role sahiptir. Obase B2B çözümü, bilgi paylaşımının iş sürecinde yer alan tüm kurum ve kişiler tarafından gerçekleştirilmesini sağlayan gelişmiş bir platformdur. Bu sistem, farklı ERP ve CRM çözümlerine rahatlıkla entegre olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemin tamamı, internet, XML ve kablosuz iletişim teknolojilerini desteklemektedir.Verimliliğin artırılması, iş süreçlerinin dijital ortama taşınması, bilgi güvenilirliğinin üst düzeyde tutulması prensipleri temeline oturtulmuştur. Enflasyonun azaldığı ortamda stok yönetimi de giderek önemini artırıyor. Bu konuda ne gibi çalışmalarınız bulunuyor? Maysis, zincir mağaza ve marketlerin otomasyon çözümlerinin ve iş modellerinin, tek mağazalar ve marketlere uyarlanmasını sağlayan mağaza yönetim sistemi dir.Maysis stoktan sipariş planlamaya, müşteri alışkanlıklarından, detaylı satış verilerine kadar tüm süreçlerin bilgilerini bilgisayar ortamına geçiren bir sistemdir. Böylece işletmelerin bilgiyi sistemli bir biçimde yönetmeleri sayesinde verimliliği ve karlılığı artırmaları sağlanır. Uygun maliyetli bir çözüm olan Maysis, daha sonraki firma büyüme yolundaki e-Ticaret ve e-İş modelleri için eksiksiz bir altyapı oluşturmaktadır. Maysis, tek bir mağazadaki tüm çözümü sunmasının yanı sıra, zincir mağazaların birçok noktasında Obase KMYS ile entegre çalışabilecek şekilde üretilmiştir. Mağazada bulunan farklı tipteki kasalar, kiosk, terazi, etiket makinesi gibi çevre birimlerle de uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İş Zekası Çözümleri alanında da farklı uygulamalarız var. Bunlardan bahseder misiniz? Sağlanılan çözümler ile işletmelerin sahip olduğu veriler üzerinden, bilgiye ve bilgiden aksiyona gitme sürecine yardımcı olunmakta. Küp analizleri; data mining ve istatiksel analizler; kurumsal raporlama; doğaçlama sorgu ve analizler; rapor dağıtımı ve uyarı kullanım trendleri ile işletmelerin iş zekası ihtiyaçlarına cevap veren çözümler oluşturulmaktadır. Obase iş zekası çözümleri müşteri analizleri, tedarik zinciri yönetimi, portal uygulamalar, finansal raporlama ve analizler, tedarikçi performansı analizleri, kurumsal performans yönetimi, varlık yönetimi, risk analizi, satış analizi, operasyonel analizler gibi konularda uygulanmaktadır.Farklı uygulamalar, operasyonel ve analitik sistemeler arasındaki veri entegrasyonunun sağlanmasına yönelik, veri profilinin çıkarılması, veri kalitesi ve veri temizliği, ETL çözümleri kategorilerinde çözümler sağlanmakta. Veri entegrasyonu çözümleri özellikle, iş zekası çözümlerine yönelik, veri profili, veri temizliği ve ETL uygulamalarının geliştirilmesi; kurumsal veriye tek bir bakış açısıyla bakmak; servis tabanlı uygulamalar; iş altyapısı konsolidasyonu konularında işletmelere faydalar sağlıyor. Rakiplerin önüne geçme noktasında sahip olunan alt yapı büyük önem taşıyor. Siz bu noktada müşterilerinize nasıl bir avantaj sağlıyorsunuz? Bilgiye dayalı bilimsel mağazacılığın amacı gerçekleşen operasyonlar (satış, stok, müşteri hareketleri vs.) sonucunda oluşan veriye dayalı, yönetim kültürü ve bakış açısı sağlamaktır. Şirketin operasyonel verimliliğini arttıracak aksiyonları almaya baz teşkil edecek değerli bilgileri sağlamaktır. Bilimsel mağazacılık yaklaşımı ile bir perakende tedarik zincirindeki hem talep-tüketici odaklı süreçlerin hem de üretici tedarik odaklı süreçlerin bütünleştirilmesi ve optimizasyonu hedeflenmekte.Bunları yapmak için doğal olarak matematiksel modelleme ve optimizasyon yöntemlerinden de faydalanılmakta. Talep tarafında öne çıkan başlıklar şunlardır. Mağaza bazında talebe göre ürün çeşitlemesi ve dağılımı, alan yönetimi, fiyat ve promosyon/kampanya kararlarının verilmesi ve tüketici davranışlarına göre ürün yönetiminin şekillenmesi. Tedarik süreci ile bağlantılı öne çıkan başlıklar ise dinamik/otomatik sevkiyat, perakende ve tedarik cephesi ile entegre ve senkronize planlama, stok optimizasyonu ve tedarikçi ile kolloborasyon olmaktadır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz yapının sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için zincir mağazlarda merkez, depo, şubeler ve hatta ötesinde iş ortakları ve müşteri süreçlerini bilimsel perakendecilik prensipleri çerçevesinde otomasyona geçiren ve bu yapıyı tepede bir Karar Destek Sistemi ile yöneten bütünleşik perakendeciliğe özgü yazılım çözümlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Yukarıdaki çerçevede sağladığımız çözümler ile şirketlerin en önemli kazanımları yok satmalardaki düşüşler, stok maliyetlerindeki azalma, satış ve karlılıkta artış ve müşteri memnuniyetinin artmasıdır. Sunduğunuz çözümlerle sağlanan verimliliğe örnek verebilir misiniz? Bir gıda perakendecisi müşterimizde, tedarikçilerin anlık olarak web ortamında perakendeci satış ve stoğunu görmeleri sayesinde X tedarikçisinin yıllık yok satma tutarı 3 milyon USDden 1 Milyon USDye düşmüştür. Yine aynı müşterimizde depo stok yeter gün seviyelerinde yüzde 50ye varan düşüşler gerçekleşmiştir. Bir gıda perakendecisi müşterimizdeki otomatik sipariş ve sevkiyat uygulamamız ile stok maliyetlerinde yüzde 30a varan düşüş, satılan ürün çeşitliliğinde yüzde 15 artış, ciroda ise yüzde 20 artış gözlenmiştir. Bir tekstil müşterimizde 5 yılın üzerinde kullanılmakta olan satış, stok, karlılık, sepet promosyon ve müşteri analizlerinin yapıldığı karar destek sisteminde, müşteriler o işletmeye özel oluşturulan değerli müşteri tanımına göre takip edilmekte ve müşteri ilişkileri ile ilgili aktiviteler söz konusu Obase tarafından geliştirilmiş analitik uygulamanın sağladığı bilgiler ışığında yapılmaktadır. Bu uygulama sayesinde yeni müşteriler, kaybedilen müşteriler ve düzensiz müşterilerin takibi ile sürekli müşteri tutundurma ile ilgili aktiviteler planlanabilmektedir. Farklı segmentlerde hizmet veren perakendecilerle çalışıyorsunuz. Müşteri profilinizden de bahseder misiniz? Obasein çözüm ve hizmet sunduğu kuruluşlar arasında, sektörün birçok önde gelen kuruluşu yer almaktadır. Bu kuruluşlar arasında Migros, Gima, Tansaş, Ramstore, Interfood, Silkway and City, Marktkauf, Macro Center, Şok, Endi, Boyner, Beymen, Benetton, MarksSpencer, Megavizyon, Uğur Center, Yeşil Kundura, Halay Kozmetik, Watsons, Abbate gibi farklı segmentte kendi konularının ve ülkelerinin önde gelen perakendecileri yer almaktadır. Daha şirketin kurulduğu ilk yıllarda, Türkiyede kendi segmentlerinde lider konumda olan büyük perakendecilerle çalışmaya başladık. Örneğin gıda perakendeciliğinde Migros, Gima ve Tansaş; tekstil ve moda perakendeciliğinde Boyner, MarksSpencer, Yeşil Kundura ilk müşterilerimiz arasında yer aldı. 1995den beri devam eden perakende sektörü odaklı süreçte hem önde gelen perakendecilerden yeni şeyler öğrenmekle beraber hem de uluslararası gelişmeleri takip ederek müşterilerimize ve sektöre öğrendiklerimizi aktarmaya çalıştık. 1999 yılına kadar daha çok büyük ölçekli perakendecilere hizmet verirken, 1999da Maysis adında piyasaya sunduğumuz çözüm ile küçük perakendecilere, yıllardır edindiğimiz deneyimleri sunduğumuz bir paket çözüm ile sunmuş olduk. Böylece her türlü büyüklükte ve iş akışına sahip firmaya cevap verir noktaya geldik. Bildiğim kadarıyla çözümleriniz yurt dışında da kullanılıyor. 11 yıllık deneyimimizin neticesinde mağaza, depo ve tedarikçilerin kullanımında 2 bin 100ün üzerinde noktada halihazırda Obase Mağazacılık Yönetim Sistemi çözümleri kullanılmaktadır. 1998 yılında yurt dışında Rusyada Ramstoreda çözümlerimiz kullanmaya başladı. Daha sonra Rusya, Bulgaristan, Romanya, Kazakistan, Mısır, Kıbrıs, Azerbeycan, Makedonyada önemli yerli ve yabancı perakendecilere çözüm ve hizmet sağladık. Yurt dışı müşterilerimiz arasında Ramstore, G-Mall, Interfood, AVA Marktkauf, Silkway, Beymen Mısır, Boyner Moskova yer almakta. Halihazırda yurt dışındaki 70in üzerinde mağazada Obase çözümleri kullanılmakta. Kazakistandaki ilk üç perakendeciden, ki bunlardan ikisi yabancı yatırımcıdır, Obase Kurumsal Mağazacılık Yönetim Sistemi Çözümlerini kullanmaktadır. Yurt dışı çözümlerimiz çoklu dil seçimi ile istenilen dilde kullanılabilmekte. Şu anda çözümlerimiz İngilizce, Rusça, Almanca ve Arapça dillerinde gerçek hayatta kullanılmakta. Müşterilerimizin önemli bir kesiminde hem ana iş yapma süreçlerinin elektronik ortama taşındığı operasyonel uygulamalar, hem de veri kalitesi garanti altına alınarak oluşan veri ambarı üzerinden karar destek sistemi analizlerinin yapıldığı analitik uygulamalar kullanılmaktadır. Perakendecilik sektöründeki ilk ve en büyük sadakat kart, b2b ve veri ambarı uygulamaları Obase tarafından sağlanan çözüm, ürün ve hizmetler ile hayata geçmiştir. Perakende sektörünün teknolojiye verdiği önemi dünden bugüne doğru değerlendirirsek gelinen nokta hakkında neler söylersiniz? Perakendecilik sezgiselliği ve bilimselliği iç içe barındırmaktadır. Sezgisellik ve deneyim halen çok önemli olmakla beraber, bilimsel perakendeciliğe dayalı yönetim kültürünü benimsememiş perakendecilerin yukarıda anlattığımız genel yapı içerisinde, günümüz ekonomisinde, sektörel koşullarında başarılı olması mümkün değildir. Yönetilmesi gereken sürecin kompleksliği, küreselleşme, artan rekabet, düşen kar marjları, küresel rekabetin artmış olması ve özellikle ülkemiz açısından düşen enflasyon nedeni ile artık sezgisel güce, iyi ve öngörü sahibi yöneticilere sahip şirketlerin hayatlarına devam edebilmesi için yeterli olmamaktadır. Yeni perakende düzeninde bilimsellikle beraber önem kazanan başka bir olgu da sektöre hizmet veren tüm firmaların kolloboratif bir yapılanma ve çalışma içerisinde olmasıdır. Özellikle son 30 yıl içerisinde perakendecilik, artık üniversitelerde özel kürsülerinin olduğu, lisans üstü programlarda yer alan, belirli konulara özel ciddi akademik çalışmaların yapıldığı bir sektör haline gelmiştir. Birçok ülkenin ilk üç büyük sektörü içerisinde yer alan perakende sektörü artık çok büyük ve değişken davranışlar arz eden kitlelere hitap etmekte bu nedenle konu altyapısında bilişim teknolojileri ile desteklenen bilimsel bir yaklaşım gerektirmekte. Bilgi, perakende şirketlerin ana varlığı oluyor. Bilgiye ve bilimselliğe dayalı yönetim kültürü egemen oluyor. Bilgi teknolojileri şirketlere rekabet avantajı sağlayan ana yetkinlik alanı olarak ortaya çıkıyor. On binlerce ürünün yönetimi, planlanması, müşteri davranışlarının anlaşılması, talebin doğru tahmin edilebilmesi, mağazalara göre ürün portföyünün belirlenmesi, hangi ürünlerin hangi tarihte ne kadarlık bir indirime gireceğine karar verilmesinin altyapısında muhakkak bilimsellik ve optimizasyon olması gerekmektedir. Söz konusu bilimselliğin, günlük yaşamda hayata geçmesi için, doğru veri tutan ve aksiyona dönüşecek bilgi sağlayan bilişim sistemleri üzerine inşa edilmiş perakendeciliğe özel kurumsal uygulamalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bilimsel perakendeciliğin yanı sıra dünya perakendeciliğinde küreselleşme etkisi neticesinde iş yapma standarlarının belirlenmesi, sektörel verimliliğin arttırılmasına yönelik perakende sektörüne hizmet veren tüm kuruluşların içerisinde yer aldığı kolloboratif bir yapılanma göze çarpmaktadır. Üretici, tedarikçi, lojistik firmaları, akademik kuruluşlar, araştırma şirketlerinin de içinde bulunduğu fotoğrafta yer alan tüm sektöre Genişletilmiş Perakende Sektörü demek ve perakendecilik dendiğinde artık bu firmaları da sürecin içerisinde görmek gerekiyor. Perakende sektörüne hizmet veren tüm reel sektör oyuncuları, akademik çevreler ve perakendeciliğe özel sivil toplum örgütleri bir çok konuyu geliştirmek için hep beraber hareket ediyorlar. ECR (Efficient Consumer Response) ,GCI (Clobal Commerce Initiative), GS1 (Golbal language of business) , NRF (National Retail Federation), GMA (Grocery Manufacturers Of america) gibi. GTIN, GLIN, UPC, UCCNet, RFID, EPC gibi oluşum ve organizasyonlar önderliğinde ürün ve lokasyon kodlama standartları devamlı gelişiyor. Dolayısıyla küreselleşme etkileri çok ciddi bir biçimde hissediliyor. Bu şekilde elektronik ortamda ticaretin ve bilgi paylaşımının daha etkin biçimde gerçekleşebilmesi ve küresel, bölgesel ve yerel standartların tüm dünyada oturtulması hedefleniyor. Dünya çapında perakende operasyonel verimliliğini arttırmaya yönelik büyük üretici, perakendeci firmaların sponsorluğunda ve çeşitli sivil perakende kuruluşlarının önderliğinde ciddi araştırmalar yapılıyor. Örneğin, son on yıl içerisinde sektörde ele alınan en önemli konularının başında yer alan yok satma ile ilgili dünya çapında üretici ve perakendeci firma etkilerini ele alan bir araştırma dünyanın dört bir yanındaki 30un üzerinde ülkede gerçekleştirilen GMA, ECR, Coloroda Üniversitesi gibi farklı kuruluşların çalışmada aktif rol aldığı ve dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim malları üreticisi şirketlerin sponsorluğunu yaptığı büyük bir çalışma gerçekleştiriliyor. Tüm bu çalışmaların sonucunda yeni perakende düzeni küresel çerçevede şekilleniyor. Bu düzen şekillenirken WalMart başta olmak üzere küresel dev firmalar ve ülkeler oyunun kurallarını kendi istediği şekilde belirlenmesi için çaba sarf ediyorlar. Bu yapılanma içerisinde Türkiye olarak hem bilimsel perakendeciliği benimseyip operasyonel verimliliği arttırmamız gerekiyor hem de küresel standartların belirlendiği süreçler de bölgemiz adına aktif rol alıp, yeni düzenin Türkiye açısından olumlu şekillenmesi için çaba harcamamız gerekiyor. Her gün değişen teknoloji karşısında, gelişmelerin dışında kalmamayı siz nasıl başarıyorsunuz? Şirket içerisinde teknolojik ve sektörel uzmanlıklarımızı, bilgi ve deneyimlerimizi güncel tutmak üzere sektörel ve teknolojik Ar-Ge ekiplerimiz bulunmakta. Bir yandan uzman olduğumuz teknolojilerle ilgili yenilikleri takip ederken diğer yandan bu teknolojilerin perakende sektörüne yönelik nasıl faydalı olabileceğini araştırmaktayız. Diğer taraftan perakende şirketlerin verimliliklerini ve rekabet gücünü arttırıcı yeni tedarik zinciri disiplinleri ve yönetim kültürlerini takip edip, bunların teknoloji ile işletmelere nasıl daha etkin tatbik edileceğini araştırmaktayız. Sektörün önde gelen firmaları ile beraber çalışmamız büyük bir avantaj. Onlar da rekabet avantajı sağlamak için yeni iş disiplinleri ve yeni teknolojik yaklaşımlara açıklar. Bu vesile ile yaptığımız önerilere sıcak bakan ve tatbikatta bulanabilecek bir müşteri bulmak çok zor olmuyor.Yıllık olarak yurt dışındaki sektörel etkinlikleri ve gelişen konularla ilgili seminerlere katılıyoruz. Diğer yandan Oracle Retail grubu ve ürünleri, Microstrategy iş zekası ürünleri ve IBM Information Integration ürünleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz iş ortaklıkları ile yurt dışındaki teknolojik ve sektörel gelişmeleri de takip etmemiz kolaylayışıyor. Söz konusu ürün ve firmalar kendi konularının dünyadaki pazar lideri firmaları.. Kurumsal çözümlerin güçlü firması Timur Yenişen - SAP Türkiye Tüketim Sektörü Satış Uzun süredir perakende sektöründe hizmet veriyorsunuz. Sektöre sunduğunuz projelerinizden bahseder misiniz? SAP 20 yıldan fazla süredir perakende sektörüne hizmet vermektedir. Bilgi birikimi ile perakende sektöründeki her ölçekteki firmanın ihtiyaçlarına göre modelleyerek sunmaktayız. SAPnin perakende sektörüne yönelik çözümlerini; yatay çözümler olarak kurumsal kaynak planlama (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM)nin süreçleri üzerinde perakende sektörüne özel endüstri çözümü ile dikey bir çözüm sunmaktadır. Yatay ve dikey çözümlerin yanında veri madenciliği ve stratejik işletme yönetimini sağlayan ileri raporlama fonksiyonları da ürünün kapsamı içindedir. SAP esnek ve ölçeklenebilir yaklaşımı ile perakende sektöründe büyümeyi hedefleyen tüm firmalara hizmet sunmaktadır. Rekabette fark, büyük ölçüde teknoloji kullanımı ile gerçekleştiriliyor. Siz bu konuda nasıl bir avantaj sağlıyorsunuz müşterilerinize? SAP perakende sektörünün anahtar iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak; verimlilik ve üretkenliği arttırırken maliyetleri azaltmaktadır. Perakende sektörünün belki de en zorlu iş kollarından biri olmasının temel sebebi, tüketicilerin ellerinde büyük bir güç olan seçme özgürlüğünü tutmalarıdır. Tüm planlar tüketicilerin alacakları düşünülen ürünlerin satın alınması ile başlar, bu planın en zor tarafı talebi doğru tahmin edebilmiş olmaktır. Bazen yanlış yapılan tercihler sonucunda ürünlerin stokta kalması veya satılacak ürün bulunamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir, bu gibi durumları önlemek veya etkisini azaltmak için mağazalarda olup bitenlerle ilgili güncel ve doğru bilginin planlamayı yapan kişilerin erişimine hızlı bir şekilde sunmak gerekmektedir. SAPnin sektörel perakendecilik çözümü ile mağazalarda oluşan tüm aktivitelerin bilgisinin kurumsal kaynak planının (ERP) içine entegre edilmesi ve ERP üzerinden de bilgi yönetim sisteminde (BW-SEM) verilerin aktarılması sağlanır. Bu sayede verilecek karaların ve planların güncel koşulların etkilerini de yansıtması sağlanmış olur. Perakende sektöründe kimlerle çalışıyorsunuz? SAP bugün perakende sektöründe yaklaşık 2 bin 500 müşteriye servis sunmaktadır. Türkiyede gıda perakende sektöründe SAP kullanan firmalardan bazıları olarak, BİM, Tansaş, Metro, YKM, For You ve Boyneri sayabiliriz. Perakende sektörünün teknolojiye verdiği önemi dünden bugüne doğru değerlendirirsek gelinen nokta hakkında neler söylersiniz? Tüketim ve perakende sektöründe teknolojinin kullanımına kurumsal yazılım çözümleri gözü ile bakarsak 2 boyutu olduğunu görmekteyiz. Birinci boyutu satış aktivitelerini desteklemek üzere kullanımı, ikinci boyutu üretim ve tedarik aktivitelerini izlemek üzere kullanımıdır. Bu iki kullanımı tetikleyen dış etkenlerden biri pazarın eğilimi diğeri global eğilim ve kurallardır. Sonuçta sistem iyileştirmelerinin artışının en önemli sebebi, değişen koşulların ve taleplerin cevaplanması gerekliliğidir. SAPnin tüketim sektöründe tercih edilen yazılım olmasının sebebi, sektörün değişen koşullardaki ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen bir çözüm geliştiricisi olmasıdır. Bu yaklaşımını 34 yıl boyunca sürdürdüğü içinde kurumsal çözümler pazarında lideridir. Teknolojinin hızlı ilerleyişi karşısında günü nasıl yakalıyorsunuz? SAP ihtiyaçların cevaplanması noktasında, teknolojiyi araç olarak kullanarak, esas anlamda iş süreçlerindeki değişen koşullara ve isteklere odaklanmaktadır. Donanım teknolojisinin entegre edilmesi gereken dış süreçleri de ERP sistemine entegre edilebilecek altyapıyı da kullanıcının geliştirme platformu olarak sağlamaktadır. Neden SAP? Bugüne kadar SAP kullanan firmalarda sağlanan faydaları da düşünerek neden SAP sorusunu cevaplamak istediğimiz zaman: Siparişten nakit girişine kadar ki iş sürecindeki verimliliğinin artması. Müşteri hizmetlerinde daha iyi hizmet kalitesine ulaşılması. Tedarik zinciri ve stok maliyetlerinin kontrolü ve operasyonların optimizasyonu. Dünyada uygulanmış ve kanıtlanmış en iyi uygulamalardan yararlanabilme şansı (Best Practice Implementations). Toplam sahip olma maliyetinde avantaj. SAPnin kurumsal çözüm geliştirilmesine yönelik 34 yıllık göstermiş olduğu istikrar. Sadece perakende otomasyonu Ünal Polat- Ülsa Genel Müdür Firmanızın faaliyetlerinden ve perakende sektörüne sunduğu çözüm önerilerinden bahseder misiniz? Ülsa Bilgi İşlem 1994 yılında Ankarada kurulmuş olan ve tamamen perakendecilik sektörüne yönelik çözümler üreten bir firmadır. Organizasyonunu başlangıçta üretici/ithalatçı firmalarla işbirliği yaparak kuran Ülsa daha sonra perakendecilik ile ilgili çeşitli yazılımlar üreterek, kendi sektörü ile ilgili çözümlerde bağımsız duruma geldi. Okyanus Yazılımı bir zincir mağazanın tüm projesini baştan sona kadar denetleyebilen, tam, entegre hem Maliye bakanlığı onaylı ön ofis hem de merkez yazılımı olan tek firmadır. Müşteri kartı uygulaması, kampanya yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), ürün yönetimi, satın alma sözleşmeleri, banka posları, sipariş yönetimi, fatura kontrolü gibi konularda proje ve yazılım deneyimi bulunmakta. Tamamen perakende sektörüne yönelik olan Okyanus Zincir mağaza yönetimi yazılımında iş süreçleri, ekran tasarımları, yetkilendirme işlevleri diğer ticari paketlerden son derece farklıdır. Okyanus Yazılımı sayesinde merkezden mağaza yönetimini ve mağazalara bilgi akışını denetleyebilmekte,güçlü raporlama sistemi ile mağazalar arası- yıl bazlı, rakiplere yönelik performans değerlendirme gerçekleştirebilmekte,sipariş yönetimi doğru şekilde düzenleyebilmekte, müşterilerin kampanyaya olan tepkileri ölçümleyebilmekte, satışların zamansal değişimine ulaşılabilmekte, işbölümü sistematikleştirebilmekte, hiyerarşik yapıya denetlenebilir bir nitelik kazandırabilmektedir. Güçlü raporlama sistemi sayesinde ürün, müşteri, satış tarihi,mağaza ölçütlerine göre sorgulama ve sıralama yapılabilen satış analizi raporları oluşturulabilmekte, satışların saatlik dağılımı ürün, marka, mağaza, tarihsel dağılım şeklinde gerçekleştirilebilmekte. Ülsa 2003 yılında Wıncor Nıxdorf Bilgisayar Sistemleri A.Ş ile Betle M ödeme kaydedici cihazları üzerinde BBS Soft Satış Takip Programı ile Maliye Bakanlığı onayı aldı ve bu yazılım ile kullanıcı hatalarını önemsiz hale getiren ve tüm arka ofis programları ile entegre çalışan Maliye Bakanlığı onaylı güçlü bir yazılıma sahip. BBS Soft ile satış kontrolü, satış güvenliği sağlanabilmekte, mağazaların yönetimi ve iş akışı düzenlenebilmekte,yerel stok takibi yapılabilmekte,müşteri indirimleri ve kısıtlamalarına gidilebilmektedir. Bütün bu çalışmaların yanı sıra Ülsa Mepsan Petrol Cihazları sanayi A.Ş ile akaryakıt istasyonlarında kullanılan yazarkasalar için Oıl Pos 2011i geliştirmiştir. Geliştirdiğiniz yazılım uygulamalarının rekabette yarattığı farklardan bahseder misiniz? Rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz yaptığımız işin sadece perakende otomasyonu konusunda hizmet veren bir proje firması olmamız nedeniyle hem mağazacılık hem de merkez ofis yazılımı olan tek firma özelliğimizin olmasıdır.Bu anlamda hem ön ofis hem de merkez ofis yazılımlarımız mevcut ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilir nitelik taşımaktadır. Varolan yazılım uygulamaları ile, mağaza iş akışına bağlı olarak ekran tasarımı gerçekleştirip bir tek ekrandan çalışma kolaylığı sağlanmakta,modüler bir yapı olduğu için küçük işletmelerde uygulanabildiği gibi büyük işletmelerde de rahatlıkla uygulanma imkanı sağlamakta,merkezden mağaza yönetimini sağlayarak mağazalara yönelik tüm bilgileri kolaylıkla merkezden kontrol edebilmekte ve yönetilebilmekte,mağaza bazında gider- satış karşılaştırmaları yapılabilmekte ve buna bağlı olarak dönemsel bazlı satışa ve reyona raporlar alınarak yöneticilerin hedeflerini doğru şekilde belirlemeleri sağlanabilmektedir.Bunun yanı sıra her türlü indirim, mesaj ve promosyonların mağaza bazlı ve müşteri kartı odaklı olarak sistem kontrolünde yürütülmesi sonucunda kampanyalara yönelik çeşitlendirmeye gidilebilmektedir.(Mekansal, tarihsel, müşteri bazlı olarak) Bütün bunların sonucunda perakendeci doğru ürünü, doğru fiyata ve doğru ödeme koşulları ile alabilmekte ve ihtiyacı olan tüm verilere ulaşarak en doğru kararı verebilmektedir.Yazılımlarımızdaki farkımızı belirleyen ve çözüm getiren en belirleyici konular sözleşme, sipariş,fiyatlandırma, fatura kontrol temelli satın alma, muhasebe entegrasyonun bütünlüğü, merkezden mağaza yönetimi,mağazalarla bilgi alışverişi ve bunları destekleyen rapor ve analiz gücüdür.Bu sayede yöneticiler geleceğe yönelik kararlarını doğru şekilde alıp rakamlar arasında kaybolmaktan kurtulmuş olur. Perakende sektöründe kimlerle çalışıyorsunuz? Perakende sektöründe önemli bir yeri olan ve uzun zamandan beri birlikte çalışmaktan aldığımız birçok firma bulunmaktadır. Bunların arasında Makro Marketler Zinciri, Groseri Zinciri, Hatay Birlik Zinciri, Gökkuşağı Hipermarketleri, Tekin Acar Kozmetik Zinciri, Roz Parfümeri Zinciri, Tepe Home Zinciri , Tezken Yapı Marketler Zinciri gibi sektörde iddialı ve itibar sahibi birçok firma ile çalışarak gücümüze güç katıyoruz. Perakende sektörünün teknolojiye verdiği önemi dünden bugüne doğru değerlendirirsek gelinen nokta hakkında neler söyleyebilirsiniz? Çok şey değişti. Perakende gelişiminin ilk yıllarında teknolojiye verilen önem son sıralardayken, özellikle stok kontrolü ve büyümenin getirdiği sipariş kontrollü satın alma, yine zincirleşme ve rekabetin sonucu olarak gelişen promosyon duyarlı satış ve müşteri takipleri son yıllarda sıralamada ön sıralarda. Gelecekte artık ilk sıralara yerleşeceğini umduğumuz bu gelişme perakendecilik sektöründe çok şey değiştirecek. Teknolojinin hızlı ilerleyişi karşısında günü nasıl yakalıyorsunuz? Mevcut rekabet koşulları altında teknolojideki yenilikleri takip etmeyen ve kendi gelişimine hız katmayan firmalar yok olmaya mahkumdur. Bu nedenle biz de teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmeye, ar-ge çalışmalarımıza hız kazandırmaya ve buna yönelik ayırdığımız yatırım düzeyini arttırmaya çalışıyoruz. Yeni ürünleri ve gelişmemize katkı sağlayacak gelişmeleri yakından takip ediyor ve yeniliklere açık bir politika izliyoruz.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri