Yılmaz Pekmezcan

Yılmaz Pekmezcan

Akademisyen
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Müdür Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Programlar Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi'dir.

Perakende = Kariyer !.. (2)

05 Kasım 2010 Cuma

Küresel yavaşlama sürecinde en çok gerileyen ülkelerin başında olmamıza rağmen, büyümesini yavaşlayarak ta olsa sürdüren organize perakende; yüz milyar doları aşkın cirosuyla her geçen gün yeni bir alışveriş merkezini bünyesine katmakta ve hızla Anadoluya doğru yayılmaktadır. Böylesi bir durgunluk döneminde dahi gelişme sürecindeki en büyük ve en hızlı gelişen sektör olarak, aynı zamanda da önemli kariyer fırsatlarıyla dikkat çekmektedir. Böylesi büyüklüğe sahip bir sektörde bahsettiğimiz branşlar başta olmak üzere birçok farklı branşlarda okuyan gençlerimiz de dâhil olmak üzere onbinlerce genç arkadaşlarımız için Perakende Sektörü eşsiz Kariyer fırsatları ile karşımızda duruyor! Organize perakendenin özellikle Anadolunun şehir merkezlerine doğru kayması, istihdam konusundaki sıkıntılarımızın önemli bir kısmına da derman olacağı düşüncesini de güçlendirmekte. Tabii ki buradaki yeter şart, kendi geleceğini düşünen ve planlayan gençlerin, sektör temsilcilerinin ve devlet yetkililerinin varlığıdır!

Özellikle bizim ülke olarak çok, ama çok çalışmaya bir çok ülkeden daha çok ihtiyacımız vardır. Çalışabilmek için gerek bedensel gerekse zihinsel gücümüzü belirli bir amaca yönelik olarak planlı bir şekilde kullanabileceğimiz bir iş e ihtiyacımız vardır. İşte bu iş i elde edebilmek için gerek bedensel gerekse zihinsel ederi olan varlıklara sahip olmalıyız. Aksi halde hiçbir işletme bizim için vaktini ve nakdini ayırmayacaktır. Bu nedenledir ki kariyer planlaması eğitim hayatımızın ilk yıllarından başlayarak sürekli kendi içinde değişim ve gelişim göstererek devam eden bir süreçtir. Kelimenin genel sözlük anlamı içerisinde yaşam, iş, ve meslek anlamlarını taşıdığını görmekteyiz. Geniş anlamda is Aytaça göre kariyer, kişinin çalışma hayatı boyunca üstlendiği işlerin bir bütünü olarak tanımlanırsa da, kariyer kavramı, bu tanımın ötesinde daha geniş bir anlam taşımaktadır. Bir kişinin kariyeri, sadece onun sahip olduğu işler değil, işyerinde kendisine verilen iş rolüne ilişkin beklenti, amaç, duygu ve arzularını gerçekleştirebilmesi için eğitilmesi ve böylece sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek ve çalışma arzusu ile o işletmede ilerleyebilmesi anlamını taşır. Bazen kişinin geldiği ve geleceği yer bazen de işinde sahip olduğu beceri düzeyi yani uzmanlık anlamlarında da kullanılmaktadır. Hangi anlamda kullanırsak kullanalım ekonomik olarak var olabilmemiz için çalışmak ve sürekli kendimizi geliştirerek ilerlemek durumundayız. İşte bunun için geleceğimize ilişkin hedeflerimiz, bu hedeflere ulaşmak için yöntemlerimiz bu yöntemleri uygulayabilmek içinde becerilerimizin olması şarttır. İşe sahip olmak birey açısından bakıldığında elbette ki yalnızca ekonomik nedenlere bağlamak doğru bir yaklaşım olmaz. Çalışmak aynı zamanda bizlere psikolojik ve sosyolojik açıdan da benliğimizin ve de kişiliğimizin gelişmesindeki en önemli tatmin aracımızdır. O halde iş hayatı ve çalışmayı, bireyi her açıdan geliştiren ve mutlu kılan bir süreç olarak görmek gerekir. İş hayatının ve çalışmanın bireye sağladığı psikolojik ve sosyal katkılarını inceleyecek olursak aşağıdaki gibi bir değerlendirme yapmak mümkündür (Aytaç,2005) : İşin üretildiği yer olan işyeri, beşeri ilişkilerin gerçekleştiği ve bireylerin sosyal yeteneklerinin gelişimine aracılık eden mekânlardır. İş, çalışan insanın yaşamını sürdürebilmesi için sağladığı gelir ile yaşamın maddi temelini oluşturur. İş, kendisine öz saygısı ve benlik gelişimi ile kimlik oluşumunu sağlayarak kişiliğini güçlendirir. İş, insanın ait olma ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunur.Görüldüğü gibi iş hayatı ve çalışma üretilen iş sonucunda bir gelir elde etme öğesi, statü kazanma, dolayısıyla saygınlık unsuru ve birey için psikolojik doyum kaynağı olarak ifade edilmektedir.Perakende sektörü üniversitelerin ilgili bölümleri ve programlarından mezun olan öğrenciler açısından tüm yararları elde edebileceği ve kısa sürede başarı yoluyla elde edebileceği statülerle çok cazip imkânlara sahiptir. Ancak sektörün genel problemleri içerisindeki çalışma saatleri ve ücret politikaları konusu maalesef bu açıdan bakıldığında sektörün nitelikli işgücü problemini de beraberinde getirmekte. Bu durumda, kanaatimce önemli bir uyarıda sektör temsilcilerine yapılması gerekmektedir. Nasıl ki bireyler kendi kariyer planlamalarını yaparak iş hayatında arzuladıklara yerlere ulaşmak, başarılı olmak sosyal ve psikolojik açıdan tatmin olarak iyi yerlere gelmek istiyorlarsa; bir o kadar da işletme sahipleri de kendi kaynak planlamaları ve politikalarını da bu doğrultuda hazırlamaları gerekmektedir. Kurumsal başarı yalnızca teknolojik değişikliklerle ve bir takım yapısal ve süreçlerle ilgili değişikliklerle değil en önemli kaynağın İnsan olduğu gerçeğinden hareketle gerçekleşebileceğini anlamaları gerekir. Unutmayın kaliteli firma/marka arka planında mutlaka kaliteli insan demektir!Kendi Gelecekleriyle İlgili Planları Olmayanlar; Başkalarının Planlarına Dâhil olurlar


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri