Şanlıurfada çiftçinin geliri 3 kat artacak

22 Aralık 2010 Çarşamba

MEYED Başkanı Alaaddin Güç, hem çiftçinin gelirinin en az 3e katlanması hem de GAP Projesinin ülke ekonomisine beklenen katkısını sağlaması açısından, meyveciliğe yönelmek için GAP bölgesinin büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çekti

sanliurfada-ciftcinin-geliri-3-kat-artacak
Türk tarımının en önemli alanlarından biri olan meyve üretimi ve işleme sanayi, sahip olduğu büyük potansiyel ile dikkat çekiyor. Bu potansiyelin en verimli şekilde kullanılmasının en etkin yollarından biri ise büyük ölçekli işletmecilik olarak görülüyor. MEYED öncülüğünde Harran Üniversitesinde, Ziraat Fakültesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle düzenlenen ve bölgedeki meyveciliğin geliştirilmesi konusunun ele alındığı toplantıya, 150nin üzerinde büyük çiftçi, sanayici, akademisyen ve bürokrat katıldı.Katılımcılar, sektörün ticari tarım yerine geçimlik tarım üzerine yoğunlaşması, dağınık tarım arazileri, yüksek üretim ve üretim teknolojisi maliyetleri nedeniyle, meyvecilik ve meyve işleme sanayine katkıda bulunacak verimde bir üretim yapılamadığını belirttiler.Meyvecilik ve meyve işleme sanayinin birlikte ve paralel geliştirilmesi için, daha çok sanayi ve üniversite işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirten MEYED Başkanı Alaaddin Güç, şöyle konuştu:Meyve tarımına geçişin en önemli güçlüğü, ilk birkaç yılda (3-5 yıl) hiçbir gelir getirisi olmamasıdır. Bu önemli handikap; çiftçi, sanayici, finans kuruluşları, üniversite, araştırma kuruluşları, STKlar ve teşvik politikası oluşturan kesimlerin beraber geliştirecekleri model uygulamalarla mutlaka çözülmelidir. En somut çözüm önerisi, meyve işleyen firmalarla sözleşmeli tarım modelini hayata geçirerek, küçük çiftçilerin kümelenmesini sağlamak ve bu kümenin tek ve büyük bir işletme gibi üretim yapmasının yolunu açmaktır. Şanlıurfadaki sulanabilir arazilerin sadece yüzde 10u olan 1 milyon dönümde meyvecilik yapılması halinde ortaya çıkacak ürün 5 milyon ton ve üzeri bir miktarda olacaktır. Bu da şu anda üretilen miktarın yüzde 20-25ine karşılık geliyor. Getirisi de 1,5 milyar lira ve üzeri dolayında olacak. Bir başka deyişle çiftçimizin geliri 1.500 lira/dönüm düzeyine yükselecek. Bu gelir düzeyi, bugün elde edilen gelirle kıyaslanamayacak kadar yüksek.Ümidimiz GAP BölgesiBaşkan Güç bölge potansiyelinin meyveciliğe yönlendirilmesi ve kayıtlı tarımın geliştirilmesinin, Türkiye meyve suyu sektörünü de destekleyeceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: Önümüzdeki 5 yıl içinde sektör, iç pazarda ve dış pazarda oluşan yüksek talep dolayısıyla en az 2 - 3 kat büyüyecek. Bu büyümenin sonucu sektörümüzün işlemiş olduğu 800 bin ton dolayındaki meyve miktarının yaklaşık 2 milyon tona çıkacaktır. Bir başka değişle, bugün işlediğimiz meyve miktarına ilave olarak 1 milyon tonun üzerinde daha meyve ihtiyacı karşımıza çıkacaktır. Artan bu meyve ihtiyacını temin etmenin ilk adresi GAP Bölgesidir. Biz de bütün dikkatleri buna çekmek üzere büyük bir heyecanla bu çalışmaları başlattık. Ortadoğu pazarındaki payımız 550 milyon doların çok daha üzerinde olmalı!Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ferhat Şelli de, Türkiyenin yanı başında 5,7 milyar dolarlık meyve pazarı olduğunu vurguladı. Ortadoğudan yılda toplam 63 milyar dolar gıda ithalatı yapıldığını kaydeden Şelli, ilk sıradaki ABDyi, Brezilya, Hindistan ve Türkiyenin izlediğini kaydetti. Şelli, Bu pazarın 5,7 milyar dolarını meyve ithalatı oluşturuyor. Türkiye ise bu pazardan sadece 550 milyon dolar gibi küçük bir pay alıyor. Bu pazarda büyümek için ise GAP projesinin potansiyeli önemli dedi.Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Ertem ise organik tarımın sektördeki gelişimine dikkat çekti. Ertem, 1996da 8 ürün üzerinden organik tarım gerçekleşirken 2000li yıllarda bu rakam 212ye çıkıyor. Yine aynı dönemde 6.789 hektarda 1947 üretici organik tarım yaparken, günümüzde bu rakamın 501.641 hektarda 35.565 üreticiye ulaştığını görüyoruz.Bu oldukça anlamlı bir büyümeye işarettir diyerek, GAP Bölgesinin bu anlamlı büyümede çok büyük bir pay alması şansı olduğunu vurguladı.GAPın önündeki fırsatları yakalamak Türkiye meyve ve meyve işleme sanayi; tarıma elverişli coğrafyası, ihracat gücünü artıran özel konumu, sahip olduğu iklimsel olanaklar, genç nüfusu, ekonomideki gelişmelere paralel olarak artan alım gücü, her geçen gün gelişen ve genişleyen dinamik iç pazarı açısından birçok avantaja sahip. Bu avantajların açtığı fırsat kapıları doğru şekilde kullanılabilirse, bu alandaki fırsat ve potansiyellerin ülke ekonomisinin gelişmesine çok ciddi katkıda bulunacağı ortaya çıkıyor. Bölgede halen hakim olan tarımsal üretim, neredeyse tamamen yıllık bitkilerden oluşuyor. Ağırlıklı olarak tahıl, bakliyat ve pamuk vb oluşan bu ürünlerin dönüm başına geliri son derece düşük olduğu gibi gelişmeye ve yeniliklere de olanak tanımıyor. Dolayısıyla refah düzeyine de istenen olumlu katkı sağlanamıyor. Sulanabilir arazi 10 milyon dönüme ulaşacak! 2012de tamamlanacak sulama sistemleriyle birlikte, GAP Bölgesinde sulanabilir arazi miktarı 10 milyon dönüme ulaşmış olacak. Sulanabilir arazi, getirisi çok daha yüksek tarım ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sunuyor. Getirisi yüksek olan tarım sanayi kollarının başında da meyvecilik geliyor. Son yıllarda, Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Sektörlerinin önemi daha iyi kavranmaya başlandı. Sermaye grupları, bu alanda yatırım yapmanın, cazibesini ve ileriye dönük avantajlarını görmeye başladılar. Yeni oluşacak tarım işletmelerinin ise, uygun işletme ölçeceği ve uygun ürün deseni oluşabilmesi amacıyla büyük ölçekli işletme olması gerekiyor. Bu kapsamda bölgede, arazilerin henüz miras yolu ile parçalanmamış oluşunu da ayrı bir olumlu etken olarak dikkate alınmalı. MEYED söz verdi: üretilecek tüm meyveleri almayı garanti ediyoruz!MEYED Başkanı panelde söz alarak; üretilecek şeftali, kayısı, nar, vişne ve elma meyvelerini alım garantisi verdiklerini açıkladı ve ekledi Bunun için topluca hareket edecek çiftçilerimizle sözleşme yapmaya hazırız. Gerek talebimizin önemini gerekse genel anlamda meyveciliğin önemini tüm ayrıntılarıyla anlatabilmek için bölgenin ileri gelen başta Valilik ve GAP Bölge İdaresi olmak üzere tüm önemli kişi ve kurumlarıyla, anlayış birliği içerisinde başlattığımız bu çalışmaları sonuca ulaşıncaya kadar devam ettirmeye kararlıyız!


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri