Engin Yıldırım

Engin Yıldırım

Danışman
PerAVM Gayrimenkul & AVM Danışmanlık Genel Müdürü

Güvenli ve Temiz Ortamda Alışveriş

13 Aralık 2007 Perşembe

Ziyaretçilerin alışveriş merkezini tercih etmesinin en önemli nedenlerinden ikisi merkezin güvenli ve temiz olmasıdır. Bu nedenle güvenliği ve temizliği sağlayan ekiplere son derece önemli görevler düşüyor

AVMlerde güvenlik ve temizlik ekiplerinin varlığı hissedilmemeli, ama yaşamsal olduğu da unutulmamalıdır. Kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik sektöründe yaklaşık 200 bin kişi çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemde yüzde 30-40ı kadar daha personele ihtiyaç duyulacak. Bırakın nitelikli elemanı, işi yapacak eleman dahi bulamadığı durumda güvenlik firmaları zor durumda kalabilir. Alışveriş merkezi güvenlik görevlisi, bodyguard değildir. Alışveriş merkezi güvenlik görevlisi öncelikle güler yüzlü olmalıdır. İkincisi alışveriş merkezinde çalışacak güvenlik elemanının prezantabl olması ve itimat telkin etmesi gerekir. Yine alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlileri, aynı zamanda yönetime teknik destek de sağlamalı. İnsanların alışverişe, gezmeye, keyifli bir ortamda vakit geçirmeye geldiği merkezlerimizde ziyaretçileri ürkütmeden, kendilerini emniyette hissedebilecekleri bir ortam oluşturulmalıdır. Bütün bu işleri gereği gibi yerine getirmesi için personele işe başlamadan önce ve görev sırasında yoğun güvenlik eğitimleri verilmelidir. Eğitimler sırasında personelin gerekli uzmanlık bilgilerinin yanında; mesleki formasyonlarını oluşturacak gözlem ve muhakeme yetilerini artıracak, beşeri ilişkilerini ve psikolojik dayanıklılıklarını geliştirecek bilgiler de aktarılmalıdır. Alışveriş merkezinin kapısındaki güvenlik görevlisi, içeriye giren kişiyi almış olduğu eğitimle filtre edip, süzüp, ziyaretçiyi rahatsız etmeden takip altında telsizle arkadaşlarıyla paylaşıp, o kişiyi eylemine kadar takip altında tutup amacına ulaşmadan reaksiyon gösterebiliyor olmalıdır. Alışveriş merkezlerinde özellikle food court katının temizliği ve ilaçlanması önemlidir. Kimi zaman ziyaretçilerin yoğun olarak geldiği zamanlarda ortak alanlardaki masalarda tepsiler birikebiliyor. Bu nedenle hafta sonu gibi yoğun zamanlarda takviye temizlik personeli çalıştırılmalıdır. Önemli bir başka konunun altını çizmek istiyorum: Gerek alışveriş merkezinin ortak alan temizliği, gerekse mağazalarımızın temizliği alışveriş merkezi açıldığında tamamlanmış olmalıdır. Alışveriş merkezi yönetiminde yer alan işletme müdürü ve/veya şefinin güvenlik-temizlik konuları ile ilgili iş tarifine kısaca değinmek isterim: · Taşeron şirketlerin elemanlarının görevlerini talimat ve emirler çerçevesinde yürütmeleri yakından denetler. Örneğin: eleman formlarının tutulması ve eleman dağılımının kontrolü; elemanların kılık kıyafet ve teçhizatlarının tam ve emirlere uygun olmasının denetlenmesi vs · Taşeron firma tarafından günlük olarak tutulan güvenlik olay takip formunun ve merkezdeki rutin temizlenen alanların kontrol listelerini takip eder. · Alışveriş merkezinde her şey yolunda giderken ansızın panikler çıkabilir. Böyle bir durumda olayın, diğer müşterileri ve genel huzuru bozmadan bertaraf edilmesi çok önemlidir. Güvenlik elemanlarının olaylar karşısında reaksiyon hızlarını arttıracak çeşitli durumlarda yeni doğacak olaylara karşı alternatif müdahaleler yapabilecek düzeye gelebilmeleri için senaryolar üretilmesi sağlanır. Bölümü içindeki tüm birimlerin kendi konularındaki ve bölüm içi diğer konulardaki eğitimlerinin yapılmasını koordine eder ve yapılmasını kontrol eder. · Hijyen kuralları içerisinde bina içi ve dışı (koridor ve teras) temizliklerinin yapılması, yangın çıkışlarının, mal giriş rampaları ve park sahalarının temiz, düzenli ve işler olmasını sağlamak; bu maksatla kullanılan teçhizatın sağlamlığı ve bakımlı olmasını takip ve kontrol eder. Çöplerin zamanında ve düzenli toplanması, kompaktörlerin daima çalışır olması, mahallerin temiz ve düzenli olması için her türlü alınacak tedbirin denetimini yapar. Temizlik tüketim malzemesinin takibini sağlar, denetleme yöntemleri geliştirir ve hizmetin en ekonomik düzeyde yürütülmesini sağlar. Çeşitli işlere müracaat etmiş ama netice alamamış birçok kişi, Bari güvenlik veya temizlik görevlisi olayım da geçici bir işim olsun diye düşünerek işe yılgın ve isteksiz giriyorlar. İşte bu profildeki insanlar ile bir alışveriş merkezinin çok önemli iki ekibi oluşturuluyor. Fakat tüm temizlik ve güvenlik firmalarının ekipleri bu şekilde oluşturuluyor demek istemiyorum. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Onların kendi kafalarında kendi yorumlarıyla bitirdikleri bu görev kimliklerini onlara bizler kazandırmalıyız. Yaptıkları işin alışveriş merkezi işleyişi, ziyaretçiler, mağazalar için ne denli önemli olduğunu anlatmalıyız. Bu ekiplerle bu düşüncelerimizi paylaşmalı ve onlara bu düşünceleri aşılamalıyız ki, onlar bu fiziki güç ile istenilen hizmeti kendilerinden beklendiği gibi yapabilsinler. Belki de en önemlisi günümüz şartları geçim şartları paralelinde ücret aralığını ödemeliyiz ki bu işi uzun vadeli düşünebilsinler ve işte kendilerinden bekleneni verebilsinler.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri