Engin Yıldırım

Engin Yıldırım

Danışman
PerAVM Gayrimenkul & AVM Danışmanlık Genel Müdürü

Yeni Alışveriş Merkezleri

13 Aralık 2007 Perşembe

Planlanan veya inşaatı devam eden alışveriş merkezlerinin yatırımcılarının dikkat etmesi gereken hususlar, yapılması gereken işler ve alınmasını önereceğim hizmetler hakkında bazı genel bilgileri paylaşmak isterim

Proje Öncesi (Geliştirme) Hizmetler Lokasyon ve pazar ile ilgili araştırmaların (sosyo-ekonomik analizler, fizibiliteler, konum, ulaşım ve hitap ettiği alanların tespiti, mevcut ve olası rekabet analizlerinin yapılması, satış ve ciro potansiyelinin belirlenmesi vb.) yapılarak uygun lokasyonun seçilmesi, Yurt dışı ve yurt içi örneklerin incelenerek özgün konseptlerin oluşturulması ve merkez tipinin belirlenmesi, Türkiyede maalesef Proje ekibine planlamada verimli alan kullanımı ve işletme açısından destek sağlanması işi yeterince yapıl(a)mamaktadır. Bu desteğin önemini kısaca izah etmemiz gerekirse: Bazı yapılar alışveriş merkezi olarak planlanmadığı halde kaba inşaatı yapıldıktan sonra yatırımcılar bu yapıyı alışveriş merkezine çevirelim diye düşünebiliyor. Bu durumda ekstra masraflar çıktığı gibi, mimari engeller de çıkabiliyor. Kaldıki pazar araştırması yapılmadığı içinde o yapının alışveriş merkezi olarak değerlendirilmesinin de ne kadar verimli olacağı soru işaretidir. En başından beri alışveriş merkezi olarak düşünülen yapılarda da hem kiracıların yaşayacağı sorunlara (depo vb. alanların yapılmamış olması, servis koridorlarının olmaması ve dolayısıyla gün içinde mal alımının yapılamaması, yiyecek dükkanlarının ıslak hacimlerinde zemin izolasyonunun yapılmaması, mağaza personelinin çay bardağı, bulaşık yıkaması için uygun yer düşünülmemesi vs.) hem de yönetimin yaşayacağı işletme sorunlarına (mal kabul alanının yeterli büyüklükte olmaması, stand alanı olarak projede yer almayan yerlerin stand alanı olarak değerlendirildiğinde elektrik kablosunun açıktan çekilmesi, süsleme asılması için bina üzerinde çeşitli aparatların oluşturulmamış olması, food courttaki korkulukların alt kısmının boş olması durumunda masada yemek yiyenlerin çatal bıçaklarının bu boşluktan müşterilerin üzerine düşebilmesi, bazı mağazaların kapısının dışarıya açılması, her katta WClerin bulunmaması vs.) proje ekibine işletmeci gözüyle bilgi ve destek verilmediği için yaşanan sıkıntılara dair yüzlerce örnek verebilirim. İşletmeci gözüyle proje grubu yönlendirilebilirse kiralanabilir alanın verimliliği de artacaktır. Yapılması planlanan alışveriş merkezinin imar ve ruhsat mevzuatı doğrultusunda parametreler incelenmelidir. Proje katılımcıları arasında koordinasyon sağlanmalı Yerel yönetimler ve mal sahipleri nezdinde ilişkiler yürütülmeli İnşaat Planlaması (avan projelerin hazırlanması, ruhsat projelerinin hazırlanması, ihale dosyasının hazırlanması ve tekliflerin değerlendirilmesi, inşaat kontrolü vs.) Kiralama Süreci Sektör analizi, müşteri beklentisi anketi ve kira analizinin yapılarak mağaza karmasının hazırlanması; Potansiyel uluslararası, ulusal, yerel kiracılarla görüşülmesi (mümkünse yeni oluşumların pazara katılımının sağlanması) ve bu kiracılar hakkında finansal araştırmaların yapılması Ana kiracıların belirlenerek, kiralama çalışmalarının yürütülmesi İşletme yönetmeliği, dekorasyon el kitabı, emniyet el kitabı vs. hazırlanarak sözleşmeden sonra değil mutlaka sözleşmenin ekinde kiracılara verilmesi. Alışveriş Merkezi Yönetimi Yönetim ekibinin görevlerinin belirlenmesi, eğitimi, organizasyon şemasının oluşturulması ve alışveriş merkezinin yönetim esaslarının belirlenmesi, Kurum kimliğinin oluşturulması Aktivitelerin planlanması, reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesi ve bütçesinin denetiminin yapılması Denetim ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması Mevcut kiracıların ciro takibi, kiracı ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, kiracı karması optimizasyonu ve potansiyel kiracıların belirlenmesi Teknik hizmetlerin planlanması, bina revizyonu, enerji optimizasyonu, bina onarımı ve alt yapısal hizmetlerin yürütülmesi


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri