Sektörün 2009 Cirosu 176 Milyar Dolar

29 Aralık 2009 Salı

Beklenmedik dalgalanmaları ve durgunlukları ile ekonomik krizin gölgesinde geçirdiğimiz bir yılı geride bırakırken, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Ekrem Akyiğitin görüşlerini aldık. Veriler ışığında 2009 yılını değerlendiren Akyiğit, yeni yıla ait beklentilerini de açıkladı. Buna göre tüm perakende sektörünün 2009 cirosunun, 176 milyar dolar civarında bir rakama tekabül etmesi bekleniyor. BMD üyelerinin toplam cirodaki payı, yaklaşık 24 milyar dolar. 2010 için çizilen yatırım rotasında ise yakın ülke pazarları var

sektorun-2009-cirosu-176-milyar-dolar
Perakende.org 2009 yılında, organize perakende sektöründe büyüme hangi düzeyde gerçekleşti? Ciro, metrekare ve istihdam anlamında nasıl bir hareketlilik yaşandı? 2009 yılları, hem dünyada hem de Türkiyede, kriz etkilerinin oldukça yoğun hissedildiği uzun bir dönem oldu. 2010a ilişkin farklı öngörüler bulunmakla beraber, perakende sektörü temsilcileri olarak, yeni yılı iyimser bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Hiç şüphe yok ki markalar, ülkeler için önem taşır. Bazı ülkeler sanayileri ile ekonomik güce ulaşırken, bazıları ise marka, tasarım ve hizmetle aynı gücü elde etme çabasında. Bu bağlamda Türkiye, sanayisiyle olduğu kadar, markaları ve markalarının hizmet verdiği perakende sektörüyle de güçlenme yolunda ilerleyen ülkelerden biri. Markalaşma ve tasarımda yeni bir rol üstlenen Türkiyenin, söz konusu unsurlarla kazandığı birikimi sanayisine aktardığı ve ekonomik anlamda dünya gücü olmayı hedeflediği söylenebilir. Markalarıyla güçlenme stratejisini 2009 yılında da sürdüren Türk perakende sektörü, 2008 yılında 160 milyar dolar civarında ciro gerçekleştirmiş, yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam olanağı sunmuştur. 2009 yılında perakendenin bütününde yaklaşık yüzde 10-11lik bir büyüme beklentisi varken, kriz dönemine rağmen yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde gerçekleşmeye yakındır. Tüm perakende sektörünün 2009 cirosunun, 176 milyar dolar dolayında bir rakama tekabül etmesi bekleniyor. Sektörün alt kırılımlarına baktığımızda, 2009 yılında gıda dışı perakendenin, toplam perakendeye göre daha fazla bir büyüme içinde olduğunu tespit ediyoruz. Gıda dışı perakende cirosunun 2008 yılına göre yüzde 12 büyüyerek 86 milyar doları, gıda perakendesi cirosunun ise yüzde 6 büyüme ile 89 milyar doları göreceğini tahmin ediyoruz. BMD üyelerinin 2008 yılında gerçekleştirdiği 21 milyar 500 milyon dolar tutarındaki cironun da 2009 yılı sonunda yaklaşık 24 milyar dolara yükseleceğini düşünüyoruz. 2009 yılında, gıda dışı perakende cirolarının yaklaşık yüzde 28i BMD üyelerine ait. Öte yandan, 2009 yılının kendine özgü koşulları nedeniyle tüm ekonomide istihdam yaratmada sıkıntılar yaşandığı açık. İşten çıkarmaların dikkat çekici boyutlara ulaştığı bir dönemde, perakende sektörü, diğer sektörlerden çok daha iyi bir performans yakaladı. 2008 yılına göre 2009da gıda dışı perakendedeki çalışan sayısında gerçekleşmesi beklenen yıllık yüzde 2-3 civarındaki artış, Türkiye genelindeki yüzde 13,5i bulan işsizlik oranı dikkate alındığında, organize perakende için önemli bir başarıdır. Hazırgiyim sektörünün 2009da sağladığı yıllık yüzde 5 oranındaki istihdam artışı da ayrıca dikkat çekicidir. Krizin en başında Kimse işini kaybetmesin diye önlem alınacak sözünü veren markalarımız, bunu doğrulayacak biçimde davranmıştır. 2008de yaklaşık 160 bin kişiye istihdam sağlayan BMD üyeleri, mevcut rakamı 2009un sonuna doğru 170 bine çıkarmıştır. 2008 yılında 17 milyon 500 bin metrekare olan organize perakende sektörü toplam satış alanı, 2009 yılında yüzde 15 civarında bir artışla 20 milyon metrekareye ulaşmıştır. BMD üyelerinin 2008 yılında 2 milyon metrekare olan satış alanı büyüklüğü ise 2009da 2 milyon 300 bin metrekareye tamamlanmıştır. BMDnin gözü dışarıda 2009 yılında BMD markaları açısından ne tür önemli gelişmeler oldu?2009 yılının kriz ortamında, Türk markalarının kârlılığı yakalamayı başardığını söyleyebiliriz. Bir yıl boyunca gözlenen tüketici güven ve beklenti endekslerindeki düşüşe rağmen, perakende sektörü, tüketicinin ilgi ve güvenini koruma konusunda takdir edilecek bir çaba sarf etmiştir. Özellikle yılın son iki çeyreğinde sağlanan büyüme dikkat çekicidir. Optimum envanter yönetimi, maliyet analizleri, risk yönetimi, iş yapış şekilleri, tedarik ve lojistik faaliyetleri, iş süreç akışları gibi alanlara özel önem verilerek, verimlilik artışı sağlanmış ve fiyat yoluyla kaybedilen kârlılık telafi edilmeye çalışılmıştır. Krizden en kısa sürede çıkış için markalarımızın yönelmesi gereken temel yolun, yeni hedef pazarlar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye dışındaki yeni pazarlar, sunulan sayısız fırsatla markalara daha fazla sayıda tüketiciye ulaşma, yatırım yapma ve satışlarını artırma olanağı tanıyacaktır. Türk markalarının yurtdışına daha fazla önem vermeye başladığı 2009 yılı, -aynı zamanda- yabancı yatırımcıların da Türkiyede yatırım yapma konusunda çekinceli davrandığı ve birçok yatırım kararını ertelediği bir yıl olmuştur. Yabancı yatırımcı, krizin nedeniyle Türkiyeye yatırımdan uzaklaşmıştır. Bu yüzden de şirket satın almalarında ve yabancı ortaklıklarda pek çok fırsat kaçırılmıştır. Kayıpların önüne geçmek için 2009 yılında yurtdışı pazar araştırmalarına ve AVM projelerini ziyarete ağırlık verdik. Bizim temel stratejimiz, hedef pazar olarak Türkiyenin komşularını ve yakın coğrafyadaki ülkeleri seçmek şeklinde özetlenebilir. Avrupa ülkeleri, yıllardır Türkiyenin en önemli ticaret partneri olmuştur. Ancak son iki yılda, Ortadoğu ile Balkan ve Afrika ülkelerine özel bir önem verildiğini gözlemliyoruz. Rakamlar ortada: Kasım 2009da Ortadoğu ülkelerinin Türkiyenin toplam ihracatındaki payı yüzde 17ye, Afrika ülkelerinin payı ise yüzde 10a çıkmıştır. Biz de ihracatımızı arttırmak ve yurtdışı pazar payımızı yükseltmek amacıyla harekete geçtik. Özellikle Türkiyeye komşu veya yakın uçuş mesafesindeki Irak, İran, Suriye, Libya, Mısır, Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde yatırım yapan uluslararası ve ulusal projelerde daha fazla yer almak üzere çalışmalarımızı başlattık. Haziran 2009da, Kuzey Irakın Erbil kentinde yer alan Majidi Mall AVM projesini ziyaret ettik. 10a yakın BMD üyesi, geçtiğimiz günlerde açılan bu AVMde mağaza kiraladı ve faaliyetlerine başladı. Kasım 2009da da Gürcistanın başkenti Tifliste bulunan Tbilisi Central AVM projesini gezdik. Birçok üye firmamız, Şubat 2010da açılması planlanan AVM ile ilgili olarak kiralama görüşmelerini sürdürüyor. Son ziyaretimiz ise Aralık 2009da Libyanın başkenti Trablusa yapılan... Rönesans İnşaatla birlikte düzenlediğimiz ziyarete, 31 BMD üyesi firma ve kendilerine bağlı 70e yakın marka katıldı. Bölgeye hareket getirmesi beklenen Zümrüt Alışveriş Merkezi projesini yerinde incelemek, ülke pazarını tanımak açısından da önemli bir fırsattı. Bizim en temel işlevimiz, girmek istedikleri bu yeni pazarlar konusunda markalarımıza yardımcı olmak ve yol göstermektir. Siyasi gelişmelere dikkat! 2010 yılında, perakende sektöründe ve genel anlamda ekonomide nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Ne gibi değişimler olabilir? Yılın başında yaptığımız değerlendirmede, 2009un ilk iki çeyreğinde bir durgunluğun söz konusu olabileceğini, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde ise hareketlenme beklediğimizi ifade etmiştik. Tüketici güven endeksindeki düşüşler sürdüğü halde, 2009 içinde durgunluğun aşılacağına yönelik bir inanç beslendiğini de belirtmiştik. Tıpkı söylediğimiz gibi 2009 yılının son iki çeyreği, o döneme denk gelen bayramlar ve yılbaşı sayesinde yüzde 10 civarında bir büyümeyle geçildi. Ancak durgunluğun aşılacağına inanan tüketici, biraz hayal kırıklığına uğradı. Tüketici Güven Endeksinin Kasım 2009 sonuçları, son 8 ayın en düşük seviyesine işaret etti. Fakat yine de tüketicinin gelecekteki satın alma gücüne yönelik bir iyimserliğe sahibiz. 2010 yılında, tüketicinin satın alma gücünde 2009a oranla bir artış olması için çabalamamız gerekiyor. Ekonominin canlanması, tüketimin artışıyla doğru orantılı. Tüketimin artmasının yolu da kişilerin harcamaya başlaması. Tüketici kredisi faizini esas alan bir borçlandırma sisteminin uygulanması, bizi çözüme yaklaştıracak etkili bir yöntem olarak görünüyor. Tüketimi canlandırmak için kredi kartları borçlarının yapılandırılması uygulaması, beklendiği kadar büyük bir etki yaratmadı çünkü. Özellikle takibe alınmış borçlara getirilen söz konusu sistem, kart borcunu asgari tutarda ödeyen ama büyük miktarda borcu olanları etkilemedi ne yazık ki. Oysa bu tür borcu olan bireylerin de -alınacak önlemler sayesinde- yeniden harcama yeteneği kazanmasında fayda var. 2010 yılında, siyasi gelişmeleri dikkatle izleyeceğiz tabii. Siyasi gelişmeler, ekonomiyi ve tüketici davranışlarını doğrudan etkiliyor. Tüketicinin elindeki parayı harcamadan tutmasına neden olabilecek sert siyasi gelişmelerden uzak durmak şart. Sonuçta denilebilir ki perakendenin tümünde, 2009 yılından daha ihtiyatlı bir yatırım planı geçerli olacak. Yeni AVM ve mağaza yatırımlarına, daha ciddi fizibilite raporlarıyla karar verilecek. 63 yeni AVM geliyor, hazır mıyız? 2010 yılında AVMlerle ilgili ne tür gelişmeler olabilir? Kaç AVMnin açılması bekleniyor? Aralık 2009 itibariyle Türkiyede aktif halde 220den fazla alışveriş merkezi bulunmaktadır. Bu AVMlerdeki toplam kiralanabilir alan, yaklaşık 6 milyon metrekaredir. Alışveriş merkezi yatırımlarında, krizle bağlantılı olarak, yavaşlama veya erteleme olmuştur. 2009'da hizmete girmesi planlanan alışveriş merkezlerinin önemli bir bölümü, açılışlarını daha ileri tarihlere kaydırmıştır. 2010 yılı içinde ise 63 yeni AVMnin açılması bekleniyor. Bunların kiralanabilir toplam alan büyüklüğü, 2 milyon 250 bin metrekare. Bu ise AVMlerde 7 bin 500e yakın mağaza kiralanacağı anlamına geliyor. 2011 ve 2012 yıllarında açılması planlanan belli başlı AVM sayısı da 32 olarak öngörülüyor. Kiralanabilir toplam alan büyüklüğü 1 milyon 650 bin metrekareyken, açılacak mağaza sayısı 4 bin civarında. Burada bahsi geçen 10 binden fazla yeni mağazanın en azından 2 bin 500ü, 2010 yılı içinde BMD markaları tarafından kiralanacak. Böylelikle BMD üyelerinin yarattığı istihdam, 190-200 bin gibi bir rakamla telaffuz ediliyor olacak. Üyelerimizin açacağı bu yeni mağazaların yıllık ciro beklentisi ise 2 milyar TLnin üzerinde. BMD üyelerine ait toplam cironun 2010 yılında yüzde 10 oranında artacağı ve 26 milyar 500 milyon dolara yaklaşacağı da tahminlerimiz arasında... Yakın coğrafyada ilerlemeye devam... 2010 hedefleriniz nelerdir? BMD üyeleri; Türk ekonomisinde, ülkenin markalaşmasında ve perakende sektöründe vazgeçilmez konumda. Ekonomi, ekonomi içinde de cari açık sorunu, Türkiyenin güncel konuları arasında en önemli olanı. Cari açığın kapatılmasında kullanılabilecek en etkin yol ise ihracat. BMD markaları, -yurtiçinde pazar kaybetmeden veya çok az bir pay kaybına razı olarak- yurtdışındaki pazar paylarını artırmak suretiyle ülke gelirini yükseltmeyi hedefliyor. İhracatta artış, istihdamdaki artışı da beraberinde getirecektir zaten. İstihdam ve cari açık sorunlarını çözdüğümüz takdirde, ekonomide epey yol almış oluruz. BMD üyeleri, yurtdışında mağazalaşarak, Made in Turkey marka etiketli ürünlerle ülkemizin tanıtılmasına ve kalite algısına katkı sağlayacak, ekonomimizin itici gücü haline gelecektir. 2009da başlattığımız yurtdışına daha fazla yönelme hedefi çerçevesinde, Karadağdaki -bir Türk yatırımı olan- AVMyi ziyaret edeceğiz ilk etapta. Suriyenin başkenti Şam ve Ürdünün başkenti Amman, hemen onun ardından gideceğimiz yerler. Ocak ve şubat aylarında gerçekleştirmeyi planladığımız bu ziyaretler neticesinde, BMD markalarına yeni tüketicilerle buluşma olanağı sağlayacağız.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri