Tüketici Bilinçleniyor, Şikayet Hatları Susmuyor

26 Haziran 2008 Perşembe

TÜKÇEV Başkanı Aslan, AB hukuksal kriterleri ile tam uyum sağlamayı amaçlayan yeni yasa değişikliği ile tüketicinin korunması konusunda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük adımın atıldığını belirtti

Kamuoyu görüşüne sunulan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının temelinde, taslakta müteşebbis olarak isimlendirilen ticari taraflarla ilişkilerinde tüketicinin, öncelikle doğru ve ayrıntılı bilgilendirilmesi ilkesinin getirildiğini belirten Aslan, tüketicinin de bu bilgilendirme doğrultusunda bilinçli tercih yapması gerektiğinin altını çizdi. 1995 yılında kabul edilen kanunun, 8 yıllık uygulaması sonucunda ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi amacıyla 2003 yılında revize edildiğini hatırlatan TÜKÇEV Başkanı, yeni taslağın tüketicinin korunması konusunda daha ileri adımlar attığına işaret etti. Aslan; Buradaki en önemli husus, tüketicinin hakları konusunda bilinçli olması ve kendisi için hazırlanmış olan bu yasaya sahip çıkmasıdır dedi. TÜKÇEVin tüketici hakları konusunda çok hassas davrandığını ve Türk tüketicisini Evrensel Tüketici Hakları ile 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğan hakları konusunda bilinçlendirmeyi amaçladığını belirten Başkan Aslan; kuruldukları 2006 yılından bugüne kadar, her platformda tüketici ile ilgili tüm konuları yakından takip ettiklerini de açıklamasına ekledi. TÜKÇEV Başkanı Aslan; yasanın yürürlüğe girdiği 1995 yılından bugüne kadar tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine 1 milyonun üzerinde şikayetin geldiğini, sadece Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapılan şikayet başvurusunun ise 500 bin rakamını geçtiğini belirtti. Bu rakamların, tüketicinin artık daha bilinçli hareket etmeye başladığının bir göstergesi olarak da kabul edilebileceğini belirten Aslan; TÜKÇEVin bu bilinci geliştirme konusunda tüketiciyi bilgilendirmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi. Yeni yasa tüketiciye neler getiriyorKamuoyu görüşüne açılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının tüketiciye getireceği yenilikler konusunda da bilgi veren Başkan Aslan; kanun hükümlerinin uygulanması konusunda ayrıntıları içeren bir yönetmeliğin de Bakanlıkça hazırlanmakta olduğunu ve uygulamaya yönelik bu yönetmeliğin de bir an önce tamamlanıp görüşe açılmasının yerinde olacağını hatırlattı. Pişman oldum, cayma hakkımı kullanacağımBeyhan Aslan açıklamasında, yasa taslağı ile ilgili olarak TÜKÇEVin önceki yıllarda ortaya koyduğu önerilerin dikkate alınmış olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve tüketicinin korunmasına yönelik getirilen değişiklikler ve yenilikler konusunda şu bilgileri verdi. Taslağın yasalaşması ile birlikte müteşebbise, sözleşmelerde tüketiciyi doğru bilgilendirme zorunluluğu getirilirken; kapıdan, mesafeli, ön ödemeli, taşınmazlardan kısmi süreli faydalanma gibi sözleşmelerde sorun çıkması durumunda tüketiciye tanınan cayma hakkı süresi 7 günden 14 güne çıkarılıyor. Tüketicinin cayma hakkına özel bir önem atfeden taslak, tüketici ile müteşebbis arasında akdedilen sözleşmelerin metinlerinde 12 punto siyah, okunaklı yazıyı şart koşarken, aynı sözleşmelere 16 punto büyüklüğünde harflerle cayma hakkı konusunda ibare konulmasını öngörüyor. Bu durum, tüketicinin gerek ürünün reklamından etkilenerek, gerekse de üzerinde çok fazla düşünmeden akdettiği sözleşmeden pişman olup, sözleşmeyi feshetmesi veya malı iade etmesi bakımından oldukça önemlidir. Yasa taslağı bu konuda tüketicinin lehine süreyi uzatmaktadır.Sigorta, bireysel emeklilik de kanun kapsamında. Yine taslakla birlikte Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet tanımlarının kapsamı genişletiliyor. Ayrıca her türlü sanayi malının tamir süresi 30 günle sınırlandırılıyor. Eğer 15 gün içerisinde mal tamir edilmezse, muadili bir malın tüketicinin kullanımına sunulması zorunlu hale getiriliyor. Tasarının getirdiği yeni bir hükümle, 4077 Sayılı Kanunda daha önce yer almayan ve bu nedenle birçok tüketicinin mağduriyet yaşadığı, eser, taşıma, simsarlık sözleşmeleri ile sigorta, bireysel emeklilik, para yatırımı ve ödeme ile ilgili hizmetler kanun kapsamına alınıyor. İndirim zamanları önceden duyurulacakKanunla birlikte, indirimli satışlara da yeni düzenleme getirilmektedir. Buna göre, indirimli satışlar belli dönemlerde yapılabilecek ve indirimli satışa ilişkin ticari reklam ve ilanlarda indirim döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi zorunlu olacak. Taslak, süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyonlar konusunda da yeni düzenlemeler içeriyor. Promosyon olarak verilecek mal ve hizmetler sınırlandırıldığı gibi, yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon kampanyalarının süresi de 60 günü geçemeyecek.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri