Yılmaz Pekmezcan

Yılmaz Pekmezcan

Akademisyen
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Müdür Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Programlar Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi'dir.

Yerel Zincirler Buluşuyor, buluştukça güçleniyor

12 Nisan 2012 Perşembe

Yerel zincirlerin isimlerini değiştirmeden güçlerini birleştirerek perakende sektörüne ağırlıklarını iyiden iyiye hissettirmeye başlamalarıyla dikkatler tamamen üzerlerine çekmiş durumda.

Tüketici haklarına, sosyal hukuk devleti anlayışına, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak; ülke çıkarlarını, perakendecilik sektöründe çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların haklarını korumayı ve geliştirmeyi kendisine amaç edinen Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) 12 Eylül 2006 tarihinde Ankarada kuruldu. 2008 yılında federasyon merkezi İstanbula taşındı. TPFnin oluşum sürecinde, Türkiyenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren yerel perakendeciler, en önemlisi de PERDERler yoğun ve takdire değer çalışmalar gerçekleştirdi. Söz konusu çalışmaların birinci aşamasında, 1 Şubat 2006 tarihinde, yerel perakendeciler İstanbulda toplanarak güç ve amaç birliği felsefesiyle ortak bir platformda hareket etmeyi kararlaştırdılar. Çalışmaların ikinci aşamasında, yani 5 Nisan 2006 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ve Türkiyenin her köşesinden gelen 250 perakendeci ile sektör liderleri arasında yapılan toplantıda TPFnin temelleri atıldı. Üçüncü aşamada ise Bursa Uludağda yapılan ve tüm perakendeci derneklerinin katılımı ile gerçekleşen zirvede TPFnin kurulması kararı alındı.Düşünce aşamasından bugüne neredeyse yaklaşık 7-8 yılda gelen bu yapı artık Türk perakende sektörünün gelişim yönünü, hızını ve niteliğini Domino Etkisi( bir olayın, etki alanını büyüterek ilerlemesi ) yaratarak ilerlemeye devam ediyor. Bu etki özellikle 2011 yılı sektörel büyüme rakamlarının açıklanmasıyla birlikte daha somut ve anlamlı hale geldi. Yerel Zincirler yaklaşık yüzde 21 büyüdü. Organize perakende içinse gidilecek daha epeyce yol var. Bu durumda federasyon çatısı altında sayıları gittikçe artan derneklerin tarihi misyonları da kanaatimce daha da ağırlaşmış oldu. Perakendecilerin çatı örgütü konumunda olan TPFnin, toplam 13 derneği (PERDER) bulunuyor. İstanbul, Ankara, Ege, Karadeniz, Batı Karadeniz, Bursa, Konya, Çukurova, Güneydoğu, Kayseri, Akdeniz ve Doğu Anadolu ve son olarakta Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerimizi de kapsayarak kurulan İpek Yolu PERDERler ülke çapındaki faaliyetlerine aralıksız devam ederek yaklaşık 300 üye ve 3 bin 500 nokta ile yaklaşık 65 bin istihdam sağlamakta.Bir sivil toplumu olarak değerlerini güven zemininde şeffaflık politikasıyla bilgi paylaşımında bulunarak, insana ve çevreye saygıyı temel alıp, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etmek olarak belirleyen, amaçlarını ise sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında uyum, güven ve iş birliğini sağlamak, sektörü ilgilendiren yasal çalışmalara katkıda bulunmak, eğitim faaliyetleri ile perakendecilerin ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültürel düzeylerini gelişmesini sağlamak, tüketicilerin doğru alışveriş yapmaları için gerekli önlemleri almak, toplumda tüketim kalitesini arttırmak, meslek ilkelerine uyulmasını âhilik anlayışı ile gözeterek mesleğin onurunu korumak, teknoloji paylaşımını, fikir alışverişini ve koordinasyonu temin etmek, üyelerinin daha ileri bir düzeye ulaşmalarına yardımcı olmak için gereken her türlü faaliyette bulunmak, sektörel anlamda insan kaynakları bölümünü de oluşturarak yeterli ve yetkin eleman desteğini sağlamak olarak açıklayan TPF, ülkemizin en dinamik ve ekonomik büyüklük olarak da en büyük sektörlerinden birine yön vermekte ve gelişimine katkı sağlamakta. Üstelik makro açıdan bakıldığında bu katkıyı dünya ekonomilerinin dar boğazdan geçtiği bir dönemde yapmakta. Dolayısıyla da ülke ekonomisine de en önemli katkıyı sağlayan bir oluşum olarak ayrıca dikkat çekmekte. Sektörün çatı örgütü olarak bu yapının güçlenerek yoluna devam etmesi, yakın gelecekte bölge perakendesinde de söz sahibi olacak bir konumda ilerlemesi anlamına gelecektir. Hayatta olduğumuz sürede tüm bu gelişmeleri de hep birlikte görecek ve değerlendireceğiz. Bu tür güçlenme ve büyümeler bir takım fırsatları getirdiği gibi maalesef bazı tehditleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu konuda yapı içerisindeki otoritelerin bu durumun değerlendirmesini yaparak tehdit oluşturulabilecek konu ve alanlarda yaşanan gelişmeleri doğru algılamaları, geleceğe ilişkin strateji ve politikalarını yeniden konumlandırarak kendi aralarında birlik ve beraberlik ruhunu geliştirme konusunda biraz daha çaba sarf etmeleri gerekmekte. Federasyonun üyelerinin gelişimi konusundaki amaçlarına uygun paylaşım ve kazanımların en somut örneklerinden bir tanesi de bu yıl 4üncüsü gerçekleştirilecek olan ve geleneksel hale gelen YZB organizasyonu. Tam bir perakende şöleni diyebiliriz bu organizasyona. Üreticiden tedarikçiye, otomotivden lojistiğe, distribütörden temizlik ve güvenliğe, belgelendirme kuruluşlarından sağlık ve hijyen kuruluşlarına, müşteriden perakendeciye kadar daha sayamadığım birçok alandan her kesimin kendisini rahatlıkla konumlandırabileceği bir şölen. Herkesin buluştuğu, tanıştığı, bağlantı kurduğu, bilgilendiği, kazandığı, kazandırdığı, bir anda network alanını defalarca katlayarak genişlettiği bir organizasyon. Her yıl gelişerek ve geliştirerek büyüyen TPF, bu yıl 25-26 Nisan da gerçekleştireceği YZB 2012 buluşmasında yine çok önemli konu, konuşmacıları ve katılımcılarıyla sektörün önemli konularına damgasını vuracak. Gelecek perakendede, herkes şimdiden yerini alsın!Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmalıdır. Konfüçyüs


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri