Agrolab, Analiz Kapasitesini Artıracak

Yoğunlukla gıda ölçüm ve analizleri yapan Agrolab, uluslararası faaliyet gösteren ortağıyla birlikte başarılı çalışmalar sunuyor. Bu yıl analiz kapasitelerini artırmayı planlayan Agrolabın Laboratuar Müdürü Latif Öğütle firmanın çalışmalarını ve özellikle perakende sektörüne yönelik yarattığı farklılığı konuştuk

Agrolab, Analiz Kapasitesini Artıracak
Özlem ELGÜN HARPUTLUOĞLUTetralab olarak başlayan laboratuar kuruluş hikâyesinin Agrolab Holdingle birleşip Agrolab ismi ile devam etmesi sürecinden bahseder misiniz?Bizim grup olarak uzmanlık alanımız, çevre ve gıda laboratuarlarının anahtar teslimi kuruluşuydu. Daha sonra bu tecrübemizi kendimize ait bir laboratuar için kullanma kararı aldık. 2003 yılında alınan bu karar ile başlayan çalışmalar ışığında, Tetralab Gıda Su Çevre Analiz Laboratuarı ve Hijyen Destek Sistemleri Ticaret Limitet Şirketi kuruldu. 2004 yılında kuruluş ve faaliyet izinlerinin alınması ile birlikte hizmet vermeye başlamış olduk. 2006 yılına kadar devam eden bu hizmet süreci sırasında Türkiyede yatırım yapmak düşüncesinde olan Agrolab Holding yetkilileri ile görüşmeler başladı. Bu süreçte gerçekleşen bir yönetim değişikliği ile laboratuar müdürlüğü görevini ben üstlenmiş oldum. 2007 yılı ortalarında laboratuar yeri değişikliği yapılarak toplamda 750 metrekarelik yeni bir alanda hizmet verilmeye başlandı. Yer değişikliğinin arkasından Tetralab ismi yerini Agrolaba bıraktı. 2009 yılı başında Türk Akreditasyon Kurumu tarafında gerçekleştirilen denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025 laboratuar yeterlilik belgesini almaya hak kazanan laboratuarımız şu anda hizmetlerine akredite bir kurum olarak devam ediyor. Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Hizmet verdiğiniz sektörler neler?Agrolab Türkiye olarak çok çeşitli konularda hizmet verebiliyoruz. Ama temel hizmetlerimiz gıda üzerine yoğunlaşmış durumda. Gıda alanında verilen hizmetlerin başında, son ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygunluğunun kontrolleri, ithalat ve ihracat kontrol analizleri, üreticilerin üretmiş oldukları ürünler için spekt kontrol analizleri ve hijyen kontrol çalışmaları var. Bunların dışında isteğe bağlı olarak vizüel denetim, tedarikçi denetimi gibi uygulamaları da gerçekleştiriyoruz. Bu noktada bizi farklı kılan uygulamalar ise hizmet verdiğimiz sektörün ihtiyaç ve taleplerine göre esnek programlar oluşturma, bu programlar doğrultusunda esnek numune alım programı, isteğe bağlı raporlama formatları oluşturma ve istatistik raporlamaları verebilme, ayrıca yeni analiz metot uygulamaları gerçekleştirebilmek... Hizmet çeşitliliğinin en çok yaşandığı sektörlerin başında marketçilik geliyor. Hem markalı ürün, PL güvenliği hem de genel hijyen kontrolü açısından bu sektör oldukça dinamik. Agrolab olarak bu sektörde bugüne kadar çok başarılı çalışmalar yaptık ve çalıştığımız uluslararası partner ile müşterilerimize hep farklılık ve yenilik sunabildik. Bu farklılık ve yenilikler aynı zamanda ülkemizdeki laboratuar sektörü hizmetlerindeki kalitenin de seviyesinin yükselmesine öncülük etti. Market sektörü dışında hazır yemek, et ürünleri ve kuru gıda üreticileri temel müşteri grubunu oluşturmakla beraber, gıdada sektör sınırlamamız olmadığını da belirtmeliyim.Özellikle gıda ürünleri konusunda nasıl bir analiz kapasitesine sahipsiniz?Planlamalarımızı sürekli gelişim ve yenilik üzerine kuruyoruz. Biz bu düşünceyi tüm personelimizle bir felsefe olarak kabul edip, planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Bu felsefe, analiz kapasitemizde son üç sene içinde çok önemli gelişmeler olmasını sağladı. Şu anda 350ye yakın değişik matriksde analiz yapabilme kapasitemiz bulunuyor. Bu rakamı yılsonunda yaklaşık 450 değişik matriksde analiz kapasitesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Agrolab çok geniş analiz kapasitesi olan bir mikrobiyoloji laboratuarına sahip. Bu laboratuar beş bölümden oluşan, her bölümü hepa-filtrelerden geçirilmiş havalandırma ile desteklenmiş klima sistemine sahip. Mikrobiyoloji laboratuarımızda Türk Gıda Kodeksinde istenilen mikrobiyolojik parametrelerin hepsi tüm gıdalarda yapılabiliyor. Mikrobiyoloji laboratuarımızın yanı sıra, özellikle ağır metal ve mineral laboratuarımızda yapılan metal analizleri de tüm gıdalar için uygulanabiliyor. Bunlarla beraber aflatoksin, okratoksin gibi analizler de gerçekleştirilebiliyor. Bu noktada müşterilerimizin isteklerinin büyük bölümünü karşılayacak bir analiz kapasitemiz mevcut. Türkiyede yapamadığımız analizler için ya ülkemizde anlaşmalı olduğumuz laboratuarlar ya da Agrolab Lufa Laboratuarı aracılığıyla hizmet verebiliyoruz. Bunların dışında firmaların personel ve ekipman hijyen kontrolleri, çalışma ve depo alanlarının hava hijyen kontrolleri gibi hijyen kontrol çalışmaları da uzman personelimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Gerek analiz kapasitemizin genişliği gerekse hizmet kalitemiz sebebi ile bugün ülkemizde, konularında öne çıkmış birçok firma ile çalışma fırsatı bulduk ve bulmaya da devam ediyoruz.Raporlamada yenilikler yoldaRaporlama sisteminiz nasıl? Analiz sonuçlarınızı müşterilerinize nasıl ulaştırıyorsunuz?Rapor, analizin belgelenmiş halidir. Rapor formatlarımız Bakanlık tarafından belirlenir. Bu formatta, olması gereken temel bilgiler bulunur. Bu bilgiler değişmez bilgilerdir. Fakat müşterilerimizin kendilerine özgü ve kontrol etmek istedikleri başlıkların raporlara eklenmesi, hep karşılaştığımız bir taleptir. Bu nedenle, şu anda kullanmakta olduğumuz ve firmamız için özel yapılan elektronik laboratuar yönetim programı (ALMS), bu talepleri karşılayabilmek için çok esnek bir rapor oluşturma modülüne sahip. Bu modül ile firmaların ihtiyaç duyabileceği rapor modülü hemen oluşturulabiliyor. Kendilerine açılan proje dosyaları sayesinde de, başlanılan proje sorunsuz olarak, istedikleri raporlama formatı şeklinde sunulabiliyor. Ayrıca firmaların projelere yönelik isteyebilecekleri istatistik raporları da yine bu program sayesinde gününde ve saatinde teslim edilebiliyor. Bu kadar esnek bir sistem içerisinde müşterilerimize dijital imzalı raporlar da sunabiliyoruz. Bu da raporların çok hızlı bir şekilde e-mail sistemi ile ulaşabilmesini sağlıyor. İsteyen müşterimize hem e-mail hem de yaş imzalı rapor verilebiliyor. Yeni bir proje üzerinde çalıştığımız şu günlerde müşterilerimize çok özel bir hizmet sunmaya başlayacağız. Bununla ilgili bilgi paylaşımını çok yakın zamanda müşterilerimize yapacağız.Perakende sektörüne yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Firmalara hangi konularda çözümler sunuyorsunuz?Perakende sektörüne tek başımıza hizmet vermiyoruz. Bu sektörde uluslararası faaliyet gösteren bir partnerimiz var. Yaptığımız işbölümü neticesinde herkes kendi uzmanlık alanında hizmet veriyor. Perakende sektöründeki müşterilerimize, yerinden ve doğru numune alımı, alınan numunenin zamanında ve güvenli bir şekilde analize alınması ve raporlamanın istenildiği gibi yapılması konusunda hizmet veriyoruz. Gerektiğinde uzmanlık konumuz çerçevesinde bilgi veya uygulama desteği de verebiliyoruz. Perakende sektöründeki müşterilerimizin en önem verdiği konunun başında tüm yurt çerçevesinde hizmet verebilme kapasitesinde olmak geliyor. Agrolab olarak bu yatırımını yıllardır yapıyor, şu an Ankara, İzmir, Adana merkezli numune toplama merkezleri oluşturarak perakende sektörünün ihtiyaç duyduğu hizmeti sunuyoruz. Perakendede son dönemde önem taşıyan diğer bir konu ise PL. Bu konuda yapılan ürünün spektlere uygunluğu, üretim noktalarındaki hijyenin müşterilerimizin kriterlerine uygunluğunun kontrol edilmesi gibi hizmetler, tarafımızdan verilebiliyor. Kısacası konumuz itibarıyla çalıştığımız perakende müşterisinin bir bölümü oluyoruz ve hizmetten öte onun sisteminin bir parçası olarak çalışıyoruz.Analizler dışında teknik destek gibi başka hizmetleriniz de var mı?Agrolab, hizmet sunduğu tüm kuruluşlara, onların ihtiyacı olabilecek hizmetleri programlayarak, hizmette farklılık yaratıyor. Uygulamada müşteri ihtiyacı belirlenmesi, buna yönelik çözüm bulma ve sonuç olarak da yüksek müşteri memnuniyeti yaratmak gibi prensiplerimiz var. Bu noktada müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri de veriyoruz. Hatta bazen uygulamalara bile girdiğimiz oluyor. Ayrıca hem yurt içi hem de bilgimiz dâhilindeki yurt dışı gelişmeleri olabildiğince hızlı bir şekilde müşterilerimizle paylaşıyoruz. Firma olarak uzun vadede neler hedefliyorsunuz?Agrolab Türkiye olarak planlarımızı 5 ve 10 senelik yapıyoruz. İlk 5 senemiz henüz dolmadığı halde hedeflediğimiz noktaya geldik. İlk 5 senelik planlarımızda kimyasal ve fiziksel analizlerde analiz kapasitesi artışı vardı. Bu yıl bunu gerçekleştireceğiz. Hedeflerimiz arasında akreditasyon vardı. Bu sene yaşadığımız en son denetim ile de kapsamımızı yine hedeflerimiz doğrultusunda genişletip 14 parametreye ulaştırdık. Bu rakam hedeflerimiz doğrultusunda 20 civarına ulaşacak. Kapasite genişletmenin dışında, hizmete yönelik çok önemli yenilik ve gelişmeler olacak. Bunlardan ilk uygulamamız; bataryalı sürekli soğutmalı numune taşıma kapları. Hizmet verdiğimiz firmaların birçoğunun bu konuda sıkıntıları var. Bu konu üzerine yaptığımız çalışma ile bataryalı sürekli soğutmalı numune kap sistemine geçtik ve oldukça verimli olduğunu gördük. Tüm numune alım ekibimize yeterli sayıda dağıtım yapıp hizmetimizi bu şekilde sürdürüyoruz. Bunların dışında barkodlu numune alım ile web üzerinden rapor ve bilgi aktarım sistemi projelerimizin çalışmalarına devam ediyoruz. Agrolab Türkiye olarak ekibimiz ve yönetimimizin hedefi aynı. Avrupada çok tecrübeli bir grubun Türkiye organizasyonu olarak yaşanmış tecrübelerin ülkemize kazandırılması, bu süreçte gereksiz zaman ve kaynak israflarının yapılmaması ve müşterilerimizin gerçekten hak etmiş oldukları hizmeti artan kalite ile alması, bizim temel düşüncemiz. Bu bağlamda Türkiyede izleyen değil, izlenen bir laboratuar olmak temeldeki hedefimiz. Bunun için de en iyi ekip, en iyi hizmet sloganı ile çalışmalarımıza yön veriyoruz.