Serhan Tınastepe 2-3 Haziran Perakende Günleri’nde

Serhan Tınastepe 2-3 Haziran Perakende Günleri’nde

Dünyanın son on yıldaki değişim hızı, nerdeyse bin yıllık değişim hızına eşit. Eskiden on yılda bir değişen trendler, nerdeyse birkaç ay içerisinde değişir oldu. Her şey bu kadar hızlı değişirken, kuralların hep aynı kalması mümkün mü? Hem de kanun koyucuların gücü pandemi sonrası daha da artmışken… Bir gece yarısı değişen kurallar, birçok şirket, hatta birçok sektör için kâbus haline geliyor. Hazırlanan planlar, adımı atılmış işler, zaman zaman bütünüyle şirketler, bu nedenle birer zombiye dönüşüyor. Peki kurallar değişirken bundan şirketlerin haberi oluyor mu? İşte bu noktada Sektör Derneklerinin hayati önemi ortaya çıkıyor. Sektör oyuncularını oldukça etkileyeceği düşünülen Perakende ve E-ticaretle ilgili gelmesi beklenen olası regülasyonlarla ne amaçlanıyor? Bu regülasyonlar sektörü ne ölçüde değiştirip dönüştürecek?

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe,  yakın dönemde perakende ve e-ticareti bekleyen regülasyonları ve sektör derneklerinin süreçteki önemini 2-3 Haziran Perakende Günleri’nde anlatacak. Hızlı aksiyon alabilmenin, doğru analiz etmenin ve uyum sağlamanın son derece önem kazandığı bu dönemde, Tınastepe Perakende Günleri katılımcılarına sektörün dönüşümü ve sektör oyuncularının süreçteki önemi konusunda ışık tutacak.