Lider, Liderim Der mi?

Günümüz mağaza yöneticilerinin her geçen gün artması beklenen becerilerinin içerisinde gün be gün değeri daha da artan ve birçok noktada önemle aranan bir özellik haline gelmiştir liderlik

Liderlik, insanlara yaptırmak istediğiniz şeyleri, sanki kendileri öyle istiyormuş gibi yaptırma sanatıdır.D. Eisenhower Mağaza personeline her geçen gün artan talep beraberinde bazı sorunları daha fazla hissedilir hale getirmektedir. Arz talep dengesinin pek malum seyri, eğitim ihtiyaçları, eğitimsizlik, meslek olarak görme, görmeme, göstermeme ve konuya vakıf kişilerin azlığı ve buna eklenen isteksizlikleri de eklendiğinde lider vasıflı kişilere duyulan ihtiyacı daha fazla gündeme getirdiği yaşanan ve dile getirilen bir konu olarak yer almaktadır.Her geçen gün artan perakendecilik standartları eşliğinde, ki biraz özetlersek; belirlenmiş görevler ve tanımları, spesifik mağaza içi uygulamalar, belirlenmiş şablonlar, kuvvetli datalar, taktığı kravatın renk ve deseninden dem vurup yapılan müşteri tipi analizleri, artan müşteri beklentileri ve rekabetin getirdiği zorluklar. Tüm bu konular veya yaşanabilecek önemli olaylar ya da hazırlanılan senaryolarda liderlik vasıflarına sahip ya da uzmanlaşmış yöneticilerin çok daha iyi sınav verdiği üstelikte bu tip ortamlardan başarıyla çıktıkları bilinen bir gerçektir. Mağazacılıkta her yönetici kayıtsız şartsız liderlik vasıflarına sahip olmalı mı? Öyle olduğunu var sayalım, çok önemli pozisyonları barındıran veya ikinci adam denilen formatlardaki durum nasıl olabilir? İyi ikinci adamlar için inandığım ve sahip olduğum bir görüş vardır; her iyi ikinci adam mutlaka iyi bir birinci adam olamayabilir. Zaman, zaman bunu tamamen haksız çıkaran uygulamalar veya örnekler de bir hayli yaşanmıştır ama gene de bu konu bazı kişiler için istisnalar kaideleri bozmaz tarzında örneklerle geçiştirilmektedir.Günümüz mağaza yöneticisi değişken şartlara ayak uydurabilen kişilerden seçilmektedir. Çünkü şartların değişkenliği kadar beklentilerde her geçen gün değişmektedir. Üstelik bu değişim sadece üst yönetim ve müşterilerle sınırlı kalmayıp mağaza çalışanlarını da kapsayabilmektedir. İkna yeteneği, delege etme, duyguları kontrol etme, dinleme, güven duygusu taşımak ve taşıtmak, adaletli olmak ve insan ilişkilerinde başarılı olmak ilk akla gelenler içerisindedir. Ancak öyle olaylar vardır ki, işte o olayların üstesinden başarı ile gelenler daha farklı sıfatlarla da anılmaktadırlar. Örnek mi? Kriz yönetiminin bu konuda verilecek iyi bir misal olabileceği kanısındayım. Tabi ki küresel bir mali krizden söz etmiyorum ve sanırım pek çoğumuz bunu anımsamak bile istemeyiz. Mağazacılıkta yaşanabilen veya yaşanabilecek krizlerin yönetiminden söz ediyorum. Bu konuyla ilgili sayısız örnek vermek mümkün olduğundan örneği farklı bir konudan bir filmin içinden seçerek vermek istiyorum. Filmin adı U 571di sanıyorum. Komutanı tarafından komutan olması erken bulunan subayın bir dizi tesadüf sonucu gemiye komuta etmek zorunda kalır ve üstelik filmin savaşta geçtiğini de anımsatmak istiyorum. Kritik bir anda filmin kahramanı mürettebatın içerisinde hem de çok kritik bir anda ne yapmalıyım ya da ne yapabilirim tarzında bir soru sorar? Astı onu içeri çekerek sert bir şekilde uyarır! Bu davranışın mürettebatı vurgun yemişten beter eder! ve ekler; -Yanlış karar bile ver ama bunu bu şekilde yapma! der, filmin sonunda. Farklı veya belki de sert bir örnek oldu içerdiği savaş yüzünden ama zaten iş hayatı da bir anlamda savaş değil mi? Liderlerin iş hayatında da önemli sınavlar vermesi gerekmiyor mu? Su basmış bir mağazada ne yapacağını panik içerisinde soran bir yöneticimi hayal edersiniz? Yoksa bir şeyler yapan veya yaptıran bir yöneticimi görmek istersiniz? Bu bağlamda ben liderim diyen bir yönetici ile liderliği her alanda hissedilen bir yöneticinin kararları farklı şekillerde etki yapabilecektir. Konumuz sonuçta perakende olduğundan yazımı konu ile ilgili bir bilgenin sözü ile bitirmek istiyorum: İyi yöneticiler, astlarıyla sorunları konuşmaz, bunun yerine onların kendi sorunlarını dile getirmelerine imkan verirler. Peter Drucker