Organize perakendenin Temmuz tablosu

27 Ağustos 2010 Cuma

AMPD Perakende Endeksi Temmuz 2010 sonuçlarına göre organize perakende sektörü ciroları Temmuz ayında aylık yüzde 6 artış kaydetti. Yıl başından bu yana geçen 7 aylık dönem, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, ciro artışının yüzde 7 oranında olduğu görülüyor. 12 aylık kümülatif değişim incelendiğinde ise organize perakende ciroları yüzde 9 arttı

organize-perakendenin-temmuz-tablosu
2009 yılı Temmuz ayında 12 aylık ciro gelişimi yüzde 4tü. Dolayısıyla 2010 yılında sektör, 2009un çok üzerinde bir performans ortaya koyuyor. 2010 Temmuz ayı, 2009 Temmuz ayı ile kıyaslandığında, yıllık artış oranı yüzde 12 oldu.CNBC-e Tüketici Güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre 6,5 değer kazanarak 102.96 düzeyine yükseldi. CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi Temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 11 artarak 88.46 değerini aldı. Tüketici Eğilim Endeksi ise Temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.5 düşerek 151.15 değerine geriledi.Haziran ayında benzer bir oranda düşüş gösteren endeksin Temmuz ayında hızlı bir toparlanma gösterdiği izleniyor. Endeksin detaylarına bakıldığında, artışın özellikle gelecek 12 aya ilişkin beklentilerdeki iyileşmeden kaynaklandığı anlaşılıyor.Endeks sonuçlarını değerlendiren Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Aslanoğlu şunları kaydetti: Haziran ayında hem finans piyasalarında hem ekonomi dışı faktörlerde yaşanan olumsuzluğun, Temmuz ayında azaldığını gözlemledik. Tüketici Güven Endeksinin yükselişinde bu gelişmelerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Son veriler, tüketici güveninde bir önceki ay yaşanan bozulmanın şimdilik geçici olduğuna işaret ediyor. Veriler, aynı zamanda yaşanan belirsizliklerin tüketici beklentilerini çok oynak ve kırılgan bir hale de getirdiğine işaret ediyor. Son aylarda beklentilerdeki oynaklığa karşın tüketim eğiliminin çok değişmemesi de bunu gösteriyor diye düşünüyoruz.TEPAV, Temmuz ayı TEPE sonuçlarına göre, son iki aydır düşme eğiliminde olan TEPE Temmuz 2010da tekrar yükselişe geçti. Ankete katılanların yüzde 36,3ü önümüzdeki 3 aya ilişkin beklentilerden iyileşme beklerken, yüzde 33,3ü ise kötüleşme bekliyor. Tüketicilerin siyasi ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde gösterdiği hassasiyet Temmuz ayı itibarıyla yerini iyileşmeye bıraksa da, gelecek dönem için eğiliminde fazla bir iyileşme beklenmiyor. Tüketici güvenindeki iyileşmeye bağlı olarak perakende sektörü cirosu aylık yüzde 6, yıllık yüzde 9 büyüme kaydederken bu oranlar 2009 yılındaki büyüme oranlarının önünde. Buna paralel olarak, perakende sektörü de tüketicisi gibi güven artışı yaşadı ve gelecek dönem beklentisi de olumlu yönde.Gıda ve gıda dışı cirolarOrganize gıda perakendesi ciroları Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 12 artış kaydetti. Yılın ilk 7 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 büyüyen gıda cirolarında 12 aylık değişim ise yüzde 4 büyüme yarattı.Gıda dışında ise aylık bazda yüzde 2 ciro düşüşü yaşanırken, yılık ilk 7 aylık dönemi kıyaslandığında, ciro değişimi yüzde 14 oldu. 12 aylık bazda ise gıda dışı perakende ciroları yüzde 19 artış kaydetti. Hazır giyim alt kırılımı incelendiğinde, ciroların aylık bazda yüzde 1, 12 aylık bazda ise yüzde 31 arttığı görülüyor. Geçen yılın aynı ayında artış yüzde 16yken, hazır giyim sektörü bu yıl büyüme hızını neredeyse ikiye katladı. Yılın ilk 7 ayı geçen yılın ilk 7 ayıyla kıyaslandığında, hazır giyim perakendesi ciroları yüzde 23 büyüdü.2010 yılı Temmuz ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde bir önceki aya göre yüzde -0,48 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,59 artış gerçekleşti. Aylık ciro büyümesinde en yüksek oran, yüzde 12 artış işe gıda perakendesinde yaşandı. Gıda dışı cirolarında meydana gelen aylık mevsimsel düşüşe rağmen, yıllık bazda büyüme oranı yüzde 19 oldu. Hazır giyim perakendesi ise yıllık yüzde 31 ciro artışı ile öncü konumda. Enflasyon oranındaki gerileme, tüketicinin alım gücünü olumlu etkileyen bir faktör oldu.Metrekare endeksiOrganize perakende sektörünün satış alanı metrekare gelişimine bakıldığında, önceki aya göre yüzde 1, yıllık bazda ise yüzde 16 artış görülüyor. Sektör, 2009 yılsonuna kıyasla, 7 ayda yüzde 8 metrekare artışı kaydetti. Metrekare gelişimi 2009 yılındaki büyüme hızına yakın bir hızda; ancak az da olsa önünde seyrediyor.Mağaza sayılarında ise aylık yüzde 1, yıllık ise yüzde 21 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 14 olan mağaza sayısı değişimine kıyasla bu yıl mağaza sayıları daha yüksek bir hızla artıyor.Yıllık bazda mağaza sayısı gelişimi bir önceki yıla göre daha yüksek bir hıza sahipken, metrekare gelişimi hemen hemen aynı hızda. 2010 yılında açılan mağazalarda, hazır giyim dışında, mağaza başına metrekarelerde düşüş kaydediliyor. Gıda ve gıda dışı metrekareleriGıda metrekaresi gelişimine bakıldığında, aylık yüzde 2, yıllık yüzde 15 artış görülüyor. 2009 sonundan bu yana geçen 7 aylık dönemde yüzde 9 metrekare artışı ile organize gıda perakendesi öncü konumda. Gıda perakendesi aynı zamanda yıllık yüzde 28 mağaza sayısı artışıyla bu alanda da öncü.Gıda dışı perakendede aylık metrekare değişimi olmazken, yıllık bazda ise yüzde 16 artış kaydedildi. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 10 büyüme oranının üstünde gerçekleşti. 7 aylık dönemde ise gıda dışı perakende satış alanı metrekaresi yüzde 6 büyüme kaydetti. Mağaza sayıları ise yıllık yüzde 13 arttı.Hazır giyim alt kırılımında ise metrekarelerin aylık bazda değişmediği ancak yıllık bazda yüzde 22 artış kaydettiği görülüyor. Hazır giyim perakendesi, 12 aylık dönemde metrekare gelişimi öncüsü. Aynı dönemde mağaza sayıları ise yüzde 15 artarak geçen yılın Temmuz ayında yüzde 11 olan mağaza artış oranının önünde seyretti.2009 yılsonuna kıyasla 2010 Temmuz ayına kadar geçen 7 aylık dönemde is yüzde 8 metrekare gelişimi oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde metrekare gelişiminin öncüsü gıda perakendesi olurken, yıllık bazda hazır giyim perakende metrekareleri en yüksek artışı kaydetti. Gıda perakendesi yıllık bazda bir önceki yılın aynı dönemindeki büyüme hızının gerisindeyken, gıda dışı perakende önünde seyrediyor. Gıda perakendesi, yıllık mağaza sayısı artışının öncüsü oldu. Sektör, uzun vadeli ve sürekli yatırım politikasını farklı alt kırılımlarda sürdürüyor.Metrekare başına cirolarMetrekare başına cirolar incelendiğinde organize perakende sektörünün aylık yüzde 5, yıllık bazda ise yüzde 3 oranında verimlilik artışı sağladığı görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde yıllık değişim yüzde 1 daralma şeklinde gerçekleşti.Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolarAlt sektörler bazında incelendiğinde, aylık yüzde 10 verimlilik artışı yaşayan gıda perakendeciliğinde yıllık değişimin yüzde 1 düşüş olduğu kaydediliyor. Geçen yılın Temmuz ayında ise bu oran yüzde 6 olmuştu. Gıda dışı perakendede ise tersi bir seyir söz konusu... Metrekare başına cirolar aylık bazda yüzde 2 düşerken, yıllık bazda yüzde 13 arttı. Gıda dışı perakende, Temmuz 2009daki yıllık yüzde 8 verimlilik artışının üstünde bir performans sergiledi.Hazır giyim perakendesinde aylık değişim yaşanmazken, yıllık bazda kaydedilen yüzde 14 büyüme, geçen yılki yüzde 8 büyüme oranının üstüne çıktı. Hazır giyim başta olmak üzere gıda dışı perakende sektörü, yatırımlarını sürdürürken bir yandan da yatırımlarının dönüşlerini almaya başladı. Öte yandan gıda perakendeciliği yıllık bazda 2009un gerisinde seyretmesine rağmen, aylık performansı ile öne çıkıyor.Sektör istihdamıOrganize perakende sektörü istihdam gelişimi 2010daki olumlu seyrini sürdürüyor. Temmuz 2010da aylık yüzde 2, yıllık ise yüzde 18 istihdam artışı kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 0,3 istihdam artışına kıyasla, 2010 yılının sektör için bir istihdam yılı olduğu ortaya çıkıyor. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise sektör yüzde 11 istihdam yarattı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mayıs 2010da işsizlik oranı 2,6 puanlık azalış ile yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.Gıda ve gıda dışı perakendede istihdamGıda perakendeciliğinde aylık istihdam değişimi olmazken yılın ilk 7 ayında yüzde 13, yıllık bazda ise yüzde 19 oranında istihdam artışı sağlandı. Gıda dışı perakendesi aylık yüzde 2 oranında istihdam artışı ile yılın ilk 7 ayında yüzde 11 artış oranı gösterdi. Yıllık bazda gıda dışı perakende istihdamındaki değişim yüzde 17 oldu.Hazır giyim perakendesi ise aylık yüzde 2lik istihdam artışına paralel olarak, yılın ilk 7 ayında yüzde 17 istihdam artışı sağlayarak, alt sektörlerin öncüsü oldu. Benzer şekilde, yıllık yüzde 28 istihdam gelişimi ile geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 8 artış oranının da önüne geçildi.Organize perakende sektörü, yılın ilk 7 ayında, Türkiye genelindeki işsizlik oranına denk istihdam yarattı. Alt sektörler genelindeki performans, Temmuz 2009da istihdamda yaşanan durgun dönemin, 2010 yılında aşıldığını ve metrekare ve ciro gelişimine paralel bir şekilde, istihdam artışının da devam ettiğini ortaya koyuyor.Fiş sayılarıOrganize perakende sektörü, aylık, 7 aylık ve yıllık bazda fiş sayısı artışı kaydetti. Aylık bazda yüzde 7 artan fiş sayısı, 12 aylık dönemler kıyaslandığında yüzde 13 arttı. 2010un ilk 7 ayı 2009un ilk 7 ayı ile kıyaslandığında ise fiş sayısı değişimi yüzde 13 oldu. Gıda ve gıda dışı fiş sayısıGıda perakendesindeki yıllık fiş sayısı artışı yüzde 11 oranında olurken, aylık değişim yüzde 7. Yılın ilk 7 ayı geçen yılın ilk 7 ayı ile kıyaslandığında değişim yüzde 11 artış olarak gerçekleşti.Gıda dışında ise yıllık değişim yüzde 19 olurken, 7 aylık dönemler kıyaslandığında geçen yıla göre fiş sayıları yüzde 22 arttı. Hazır giyim perakendeciliği, kampanya ve promosyonların da etkisi ile yıllık bazda yüzde 34 fiş sayısı artışı yaşadı. 2010un ilk 7 ayı 2009un ilk 7 ayı ile kıyaslandığında fiş sayıları yüzde 38 arttı.Organize perakende sektöründe fiş sayısı gelişimi, ciro gelişimine paralel olarak sürüyor, sektör tüketicinin tercih ve ihtiyaçlarına yanıt veren ürünlerinin yanı sıra, kampanya ve promosyonlarla da tüketiciyi kendisine çekerek, kayıtlı ekonominin tercih edilmesine katkı sağlıyor.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri